getmyinode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

getmyinodeÇalışan betiğin dosya düğümü numarasını döndürür

Açıklama

getmyinode ( void ) : int

Çalışan betiğin dosya düğümü numarasını döndürür.

Dönen Değerler

Hata oluşursa FALSE, aksi takdirde çalışan betiğin dosya düğümü numarasını bir tamsayı olarak döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • getmygid() - PHP betiğinin sahibinin grup kimliğini döndürür
  • getmyuid() - PHP betiğinin sahibinin kullanıcı kimliğini döndürür
  • getmypid() - PHP'nin süreç kimliğini (PID) döndürür
  • get_current_user() - PHP betiğinin sahibininin kullanıcı ismini döndürür
  • getlastmod() - Geçerli sayfanın son değişiklik zamanını döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top