getmyinode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

getmyinodeÇalışan betiğin dosya düğümü numarasını döndürür

Açıklama

getmyinode(): int|false

Çalışan betiğin dosya düğümü numarasını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hata oluşursa false, aksi takdirde çalışan betiğin dosya düğümü numarasını bir tamsayı olarak döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • getmygid() - PHP betiğinin sahibinin grup kimliğini döndürür
  • getmyuid() - PHP betiğinin sahibinin kullanıcı kimliğini döndürür
  • getmypid() - PHP'nin süreç kimliğini (PID) döndürür
  • get_current_user() - PHP betiğinin sahibininin kullanıcı ismini döndürür
  • getlastmod() - Çalışan betiğin son değişiklik zamanını döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top