gc_enable

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

gc_enableDöngüsel gönderim toplayıcısını etkin kılar

Açıklama

gc_enable ( ) : void
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Döngüsel gönderim toplayıcısını etkin kılar.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top