PHP 8.0.12 Released!

gc_enable

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

gc_enableDöngüsel gönderim toplayıcısını etkin kılar

Açıklama

gc_enable(): void

zend.enable_gc yönergesine 1 atayıp döngüsel gönderim toplayıcısını etkin kılar.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top