PHP 8.1.28 Released!

get_extension_funcs

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

get_extension_funcsBir eklentinin tüm işlevlerinin isimlerini içeren bir dizi döndürür

Açıklama

get_extension_funcs(string $eklenti): array|false

eklenti ile belirtilen modülde tanımlı tüm işlevlerin isimlerini bir dizi içinde döndürür.

Bağımsız Değişkenler

eklenti

Modülün ismi.

Bilginize:

Bu bağımsız değişken küçük harflerle yazılmalıdır.

Dönen Değerler

eklenti geçerli bir eklenti ismi değilse false, aksi takdirde tüm işlev isimlerini içeren bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - XML işlevlerinin listesi

<?php
print_r
(get_extension_funcs("xml"));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => xml_parser_create
  [1] => xml_parser_create_ns
  [2] => xml_set_object
  [3] => xml_set_element_handler
  [4] => xml_set_character_data_handler
  [5] => xml_set_processing_instruction_handler
  [6] => xml_set_default_handler
  [7] => xml_set_unparsed_entity_decl_handler
  [8] => xml_set_notation_decl_handler
  [9] => xml_set_external_entity_ref_handler
  [10] => xml_set_start_namespace_decl_handler
  [11] => xml_set_end_namespace_decl_handler
  [12] => xml_parse
  [13] => xml_parse_into_struct
  [14] => xml_get_error_code
  [15] => xml_error_string
  [16] => xml_get_current_line_number
  [17] => xml_get_current_column_number
  [18] => xml_get_current_byte_index
  [19] => xml_parser_free
  [20] => xml_parser_set_option
  [21] => xml_parser_get_option
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
5
JM
17 years ago
FALSE is returned if there are no functions in that extension. For example, <?php get_extension_funcs("xmlreader"); ?> returns FALSE because that extension defines the XMLReader class but not functions.
To Top