CascadiaPHP 2024

ReflectionExtension::getFunctions

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionExtension::getFunctionsEklenti işlevlerini döndürür

Açıklama

public ReflectionExtension::getFunctions(): array

Eklentide tanımlı işlevleri döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

ReflectionFunction nesnelerinden oluşan bir ilişkisel dizi. İşlev isimleri anahtarlara yerleştirilir. Hiç işlev tanımlanmamışsa boş bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionExtension::getFunctions() örneği

<?php
$dom
= new ReflectionExtension('SimpleXML');

print_r($dom->getFunctions());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [simplexml_load_file] => ReflectionFunction Object
    (
      [name] => simplexml_load_file
    )

  [simplexml_load_string] => ReflectionFunction Object
    (
      [name] => simplexml_load_string
    )

  [simplexml_import_dom] => ReflectionFunction Object
    (
      [name] => simplexml_import_dom
    )

)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top