Laracon EU Online 2021

ReflectionExtension::getINIEntries

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionExtension::getINIEntriesEklentinin ini girdilerini döndürür

Açıklama

public ReflectionExtension::getINIEntries ( ) : array

Eklentinin ini girdilerini döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Yönerge isimlerinin anahtar, değerlerinin değer olduğu bir ilişkisel dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionExtension::getFunctions() örneği

<?php
$dom 
= new ReflectionExtension('mysql');

print_r($dom->getINIEntries());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [mysql.allow_persistent] => 1
  [mysql.max_persistent] => -1
  [mysql.max_links] => -1
  [mysql.default_host] =>
  [mysql.default_user] =>
  [mysql.default_password] =>
  [mysql.default_port] =>
  [mysql.default_socket] =>
  [mysql.connect_timeout] => 60
  [mysql.trace_mode] =>
  [mysql.allow_local_infile] => 1
  [mysql.cache_size] => 2000
)

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top