PHPCon Poland 2024

ReflectionExtension::getClassNames

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionExtension::getClassNamesEklentide tanımlı sınıf isimlerini döndürür

Açıklama

public ReflectionExtension::getClassNames(): array

Eklentide tanımlı sınıf isimlerinin listesini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Sınıf isimlerinden oluşan bir dizi. Hiç tanımlı sınıf yoksa boş bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 ReflectionExtension::getClassNames() örneği

<?php
$ext
= new ReflectionExtension('XMLWriter');
var_dump($ext->getClassNames());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

array(1) {
  [0]=>
  string(9) "XMLWriter"
}

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top