PHP 8.1.0 Released!

ReflectionExtension::getClassNames

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionExtension::getClassNamesEklentide tanımlı sınıf isimlerini döndürür

Açıklama

public ReflectionExtension::getClassNames(): array

Eklentide tanımlı sınıf isimlerinin listesini döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Sınıf isimlerinden oluşan bir dizi. Hiç tanımlı sınıf yoksa boş bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 ReflectionExtension::getClassNames() örneği

<?php
$ext 
= new ReflectionExtension('XMLWriter');
var_dump($ext->getClassNames());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

array(1) {
  [0]=>
  string(9) "XMLWriter"
}

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top