CascadiaPHP 2024

ReflectionExtension::getName

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionExtension::getNameEklenti ismini döndürür

Açıklama

public ReflectionExtension::getName(): string

Eklenti ismini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Eklenti ismi.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionExtension::getName() örneği

<?php
$ext
= new ReflectionExtension('mysqli');
var_dump($ext->getName());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(6) "mysqli"

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top