PHP workshop for 2 days with Shopware, Sylius, PHPUnit and Codeception in Duisburg

ReflectionExtension::export

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionExtension::exportSınıfı ihraç eder

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.4.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

public static ReflectionExtension::export(string $isim, string $ihracet = false): string

Yansıtılmış eklentiyi ihraç eder. İşlevin çıktısı, --re [extension] CLI değiştirgesiyle aynıdır.

Değiştirgeler

isim

İhraç edilecek Reflection nesnesi.

ihracet

true belirtilirse yansıtmak yerine ihrac eder. false olursa (öntanımlıdır) tersini yapar.

Dönen Değerler

true belirtilirse bir dizge yoksa null döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top