PHP 8.0.0 Released!

ReflectionExtension::export

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionExtension::exportSınıfı ihraç eder

Açıklama

public static ReflectionExtension::export ( string $isim [, string $ihracet = false ] ) : string

Yansıtılmış eklentiyi ihraç eder.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

isim

İhraç edilecek Reflection nesnesi.

ihracet

TRUE belirtilirse yansıtmak yerine ihrac eder. FALSE olursa (öntanımlıdır) tersini yapar.

Dönen Değerler

TRUE belirtilirse bir dizge yoksa NULL döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top