PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

ReflectionExtension::__toString

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionExtension::__toStringDizgesel tepkiyi görselleştirir

Açıklama

public ReflectionExtension::__toString(): string

Yansıtılan bir eklentiyi ihraç eder ve onu bir dizge olarak döndürür. Bu, ihracet değitirgesine true aktarılan ReflectionExtension::export() yöntemi ile aynıdır.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

ReflectionExtension::export() yönteminin yaptığı gibi ihraç edilen eklentiyi bir dizge olarak döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top