CascadiaPHP 2024

ReflectionExtension::__clone

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionExtension::__cloneReflection nesneleri kopyalanamaz

Açıklama

private ReflectionExtension::__clone(): void

Reflection nesneleri kopyalanamaz. Her çağrı ölümcül bir hata ile sonuçlanır.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez. Her çağrı ölümcül bir hata ile sonuçlanır.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 Bu yöntem artık final değil.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top