PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

ReflectionExtension::__clone

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionExtension::__cloneNesnenin bir kopyasını oluşturur

Açıklama

final private ReflectionExtension::__clone ( void ) : void

Nesnenin bir kopyasını oluşturur.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top