CascadiaPHP 2024

ReflectionExtension::getConstants

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionExtension::getConstantsEklentinin sabitlerini döndürür

Açıklama

public ReflectionExtension::getConstants(): array

Eklentide tanımlı sabitleri listeler.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Sabitlerin isimleri anahtarlara yerleştirilmiş olarak bir ilişkisel dizi.

Örnekler

Örnek 1 ReflectionExtension::getConstants() örneği

<?php
$ext
= new ReflectionExtension('DOM');

print_r($ext->getConstants());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [XML_ELEMENT_NODE] => 1
  [XML_ATTRIBUTE_NODE] => 2
  [XML_TEXT_NODE] => 3
  [XML_CDATA_SECTION_NODE] => 4
  [XML_ENTITY_REF_NODE] => 5
  [XML_ENTITY_NODE] => 6
  [XML_PI_NODE] => 7
  [XML_COMMENT_NODE] => 8
  [XML_DOCUMENT_NODE] => 9
  [XML_DOCUMENT_TYPE_NODE] => 10
  [XML_DOCUMENT_FRAG_NODE] => 11
  [XML_NOTATION_NODE] => 12
  [XML_HTML_DOCUMENT_NODE] => 13
  [XML_DTD_NODE] => 14
  [XML_ELEMENT_DECL_NODE] => 15
  [XML_ATTRIBUTE_DECL_NODE] => 16
  [XML_ENTITY_DECL_NODE] => 17
  [XML_NAMESPACE_DECL_NODE] => 18
  [XML_LOCAL_NAMESPACE] => 18
  [XML_ATTRIBUTE_CDATA] => 1
  [XML_ATTRIBUTE_ID] => 2
  [XML_ATTRIBUTE_IDREF] => 3
  [XML_ATTRIBUTE_IDREFS] => 4
  [XML_ATTRIBUTE_ENTITY] => 6
  [XML_ATTRIBUTE_NMTOKEN] => 7
  [XML_ATTRIBUTE_NMTOKENS] => 8
  [XML_ATTRIBUTE_ENUMERATION] => 9
  [XML_ATTRIBUTE_NOTATION] => 10
  [DOM_PHP_ERR] => 0
  [DOM_INDEX_SIZE_ERR] => 1
  [DOMSTRING_SIZE_ERR] => 2
  [DOM_HIERARCHY_REQUEST_ERR] => 3
  [DOM_WRONG_DOCUMENT_ERR] => 4
  [DOM_INVALID_CHARACTER_ERR] => 5
  [DOM_NO_DATA_ALLOWED_ERR] => 6
  [DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR] => 7
  [DOM_NOT_FOUND_ERR] => 8
  [DOM_NOT_SUPPORTED_ERR] => 9
  [DOM_INUSE_ATTRIBUTE_ERR] => 10
  [DOM_INVALID_STATE_ERR] => 11
  [DOM_SYNTAX_ERR] => 12
  [DOM_INVALID_MODIFICATION_ERR] => 13
  [DOM_NAMESPACE_ERR] => 14
  [DOM_INVALID_ACCESS_ERR] => 15
  [DOM_VALIDATION_ERR] => 16
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top