PHPCon Poland 2024

ReflectionExtension::getDependencies

(PHP 5 >= 5.1.3, PHP 7, PHP 8)

ReflectionExtension::getDependenciesBağımlılıkları döndürür

Açıklama

public ReflectionExtension::getDependencies(): array

Eklenti için gerekli ve eklentiyle çelişen bağımlılıkları birlikte listeler.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Bağımlılık isimlerinin anahtar, değerlerin ise Required (gerekli), Optional (seçimlik) ya da Conflicts (çelişen) olduğu bir ilişkisel dizi.

Örnekler

Örnek 1 ReflectionExtension::getDependencies() örneği

<?php
$dom
= new ReflectionExtension('dom');

print_r($dom->getDependencies());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
    [libxml] => Required
    [domxml] => Conflicts
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top