PHP 8.1.20 Released!

ReflectionExtension::__construct

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionExtension::__constructBir ReflectionExtension nesnesi oluşturur

Açıklama

public ReflectionExtension::__construct(string $name)

Bir ReflectionExtension nesnesi oluşturur.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

name

Eklentini ismi.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionExtension örneği

<?php
$ext
= new ReflectionExtension('Reflection');

printf('Eklenti: %s (sürüm: %s)', $ext->getName(), $ext->getVersion());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Eklenti: Reflection (sürüm: 8.0.0)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top