ini_get_all

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

ini_get_allTüm yapılandırma yönergelerini döndürür

Açıklama

ini_get_all ([ string $eklenti [, bool $ayrıntılı = true ]] ) : array

Kayıtlı yapılandırma seçeneklerinin hepsini değerleriyle döndürür.

Değiştirgeler

eklenti

İsteğe bağlı olarak bir eklenti ismi. Belirtildiği takdirde sadece bu eklentiye özgü yönergeler döndürülür.

ayrıntılı

Ya her ayarın geçerli değeri ya da her ayarın ayrıntılı değerleri döndürülür. Öntanımlı olan TRUE değeri ayrıntılı bir çıktı üretir.

Dönen Değerler

Yönerge isimlerinin dizinin anahtarları olduğu bir dizi döner.

ayrıntılı değiştirgesi TRUE (öntanımlı) olduğu takdirde dizinin her elemanı, anahtarları global_value (php.ini'de atanmış değer), local_value (ini_set() veya .htaccess üzerinden atanmış değer), ve access (erişim seviyesi) olan bir alt dizi içerir.

ayrıntılı değiştirgesi FALSE olduğu takdirde her elemanın değeri sadece yönergenin geçerli değerini içerecektir.

Bilginize:

Bir yönergenin, access anahtarı altında bir bit maskesi değeri olarak çok sayıda erişim seviyesine sahip olması mümkündür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 ayrıntılı değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - ini_get_all() örnekleri

<?php
print_r
(ini_get_all("pcre"));
print_r(ini_get_all());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [pcre.backtrack_limit] => Array
    (
      [global_value] => 100000
      [local_value] => 100000
      [access] => 7
    )

  [pcre.recursion_limit] => Array
    (
      [global_value] => 100000
      [local_value] => 100000
      [access] => 7
    )

)
Array
(
  [allow_call_time_pass_reference] => Array
    (
      [global_value] => 0
      [local_value] => 0
      [access] => 6
    )

  [allow_url_fopen] => Array
    (
      [global_value] => 1
      [local_value] => 1
      [access] => 4
    )

  ...

)

Örnek 2 - Ayrıntısız listeleme

<?php
print_r
(ini_get_all("pcre"false)); // PHP 5.3.0'dan itibaren
print_r(ini_get_all(nullfalse));   // PHP 5.3.0'dan itibaren
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [pcre.backtrack_limit] => 100000
  [pcre.recursion_limit] => 100000
)
Array
(
  [allow_call_time_pass_reference] => 0
  [allow_url_fopen] => 1
  ...
)

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top