extension_loaded

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

extension_loadedBelirtilen eklenti yüklü mü diye bakar

Açıklama

extension_loaded ( string $eklenti ) : bool

Belirtilen eklenti yüklü mü diye bakar.

Değiştirgeler

eklenti

Eklentinin ismi.

Eklentilerin isimlerini phpinfo() işlevini kullanarak veya CGI / CLI sürümlerini kullanıyorsanız -m seçeneği ile listeleyebilirsiniz:

$ php -m
[PHP Modules]
xml
tokenizer
standard
sockets
session
posix
pcre
overload
mysql
mbstring
ctype

[Zend Modules]

Dönen Değerler

İsmi belirtilen eklenti yüklü ise true, değilse false döner.

Örnekler

Örnek 1 - extension_loaded() örneği

<?php
if (!extension_loaded('gd')) {
    if (!
dl('gd.so')) {
        exit;
    }
}
?>

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 extension_loaded() işlevi belli bir eklentinin varlığını sınamak için eklentinin dahili ismini kullanır. Çoğu eklentinin ismi küçük harflerle yazılmışsa da büyük harfler kullanılarak yazılmış olanları da vardır. Bu işlev, PHP 5 öncesinde eklenti isimleri bakımından harf büyüklüğüne duyarlı idi.

Ayrıca Bakınız

  • get_loaded_extensions() - Derlenmiş ve yüklenmiş tüm modüllerin isimlerini içeren bir dizi döndürür
  • get_extension_funcs() - Bir modülün işlevlerinin isimlerini içeren bir dizi döndürür
  • phpinfo() - PHP'nin o anki durumu hakkında büyük miktarda bilgi çıktılar
  • dl() - Belirtilen PHP eklentisini çalışma anında yükler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top