extension_loaded

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

extension_loadedBelirtilen eklenti yüklü mü diye bakar

Açıklama

extension_loaded(string $eklenti): bool

Belirtilen eklenti yüklü mü diye bakar.

Bağımsız Değişkenler

eklenti

Eklentinin ismi. Harf büyüklüğüne duyarsızdır.

Eklentilerin isimlerini phpinfo() işlevini kullanarak veya CGI / CLI sürümlerini kullanıyorsanız -m seçeneği ile listeleyebilirsiniz:

$ php -m
[PHP Modules]
xml
tokenizer
standard
sockets
session
posix
pcre
overload
mysql
mbstring
ctype

[Zend Modules]

Dönen Değerler

İsmi belirtilen eklenti yüklü ise true, değilse false döner.

Örnekler

Örnek 1 - extension_loaded() örneği

<?php
if (!extension_loaded('gd')) {
if (!
dl('gd.so')) {
exit;
}
}
?>

Ayrıca Bakınız

  • get_loaded_extensions() - Derlenmiş ve yüklenmiş tüm modüllerin isimlerini içeren bir dizi döndürür
  • get_extension_funcs() - Bir eklentinin tüm işlevlerinin isimlerini içeren bir dizi döndürür
  • phpinfo() - PHP yapılandırması hakkında bilgi çıktılar
  • dl() - Belirtilen PHP eklentisini çalışma anında yükler
  • function_exists() - Eğer işlev tanımlanmış ise true döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top