Dutch PHP Conference 2021 - Call for Papers

assert_options

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

assert_optionsÇeşitli kararlılık denetim seçeneklerini açar/kapar

Açıklama

assert_options ( int $seçenek , mixed $değer = ? ) : mixed

assert() işlevi için çeşitli denetim seçeneklerini tanımlar veya mevcut değerlerini sorgular.

Değiştirgeler

seçenek

Sav Seçenekleri
Seçenek INI değiştirgesi Öntanımlı Açıklama
ASSERT_ACTIVE assert.active 1 assert() değerlendirmesi etkin kılınır.
ASSERT_WARNING assert.warning 1 Her başarısız sav için bir PHP uyarısı çıktılanır
ASSERT_BAIL assert.bail 0 Savın başarısızlığı halinde çalışma durdurulur.
ASSERT_QUIET_EVAL assert.quiet_eval 0 Sav ifadesinin değerlendirilmesi sırasında hata raporlama kapatılır.
ASSERT_CALLBACK assert.callback (null) Savın başarısızlığı halinde çağrılacak geriçağırım işlevi.

değer

Seçenek için isteğe bağlı yeni değer.

Dönen Değerler

Hata oluşursa false, aksi takdirde belirtilen seçeneğin özgün değeri döner.

Örnekler

Örnek 1 - assert_options() örneği

<?php
// Sav başarısızlıklarında çalışacak işlevimiz
function assert_failure()
{
  echo 
'İddia geçersiz';
}

// Sınama işlevimiz
function test_assert($parameter)
{
  
assert(is_bool($parameter));
}

// Sav seçeneklerini atayalım
assert_options(ASSERT_ACTIVE,   true);
assert_options(ASSERT_BAIL,     true);
assert_options(ASSERT_WARNING,  false);
assert_options(ASSERT_CALLBACK'assert_failure');

// Başarısız olmasını umarak bir sav ileri sürelim
test_assert(1);

// ASSERT_BAIL true olduğundan buraya asla gelinmez
echo 'Buraya gelinmemesi gerekir';
?>

Ayrıca Bakınız

  • assert() - Checks if assertion is false

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
17 years ago
Here is an exemple how to use the assertion callback function :

<?php
  assert_options
( ASSERT_CALLBACK, 'assert_callback');

  function
assert_callback( $script, $line, $message ) {
    echo
'You have a design error in your script <b>', $script,'</b> : line <b>', $line,'</b> :<br />';
    echo
'<b>', ereg_replace( '^.*//\*', '', $message ), '</b><br /><br />';
    echo
'Open the source file and check it, because it\'s not a normal behaviour !';
    exit;
  }

 
$x = 3;
 
assert('is_integer( $x ) && ($x >= 0) && ($x <= 10); //* $x must be an integer value from 0 to 10' );
  echo
"0 <= $x <= 10";
?>

assertion is usefull for "design by contract" methodology ...
To Top