php_ini_scanned_files

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

php_ini_scanned_filesEk ini dizininden ayrıştırılan dosyaların listesi ile döner

Açıklama

php_ini_scanned_files(): string|false

php_ini_scanned_files() işlevi php.ini dosyasından sonra ayrıştırılan yapılandırma dosyalarını bir virgül ayraçlı liste olarak döndürür. Bu dizinler, derleme sırasında bir seçenek ile ve çalışma zamanında isteğe bağlı olarak bir ortam değişkeni tarafından taranır. Daha fazla bilgi Tarama Dizinleri bölümünde bulunabilir.

Döndürülen yapılandırma dosyaları tam dosya yolunu içerir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda .ini dosyalarının virgül ayraçlı listesini bir dizge olarak döndürür. Derleme sırasında --with-config-file-scan-dir seçeneği kullanılmamışsa ve PHP_INI_SCAN_DIR ortam değişkenine bir dizin atanmamışsa false döner. Bunlara dizin atanmış ama dizin tarandığında boşsa, boş dizge döner. INI dosyası olmayan bir dosyanın varlığı halinde dosya ismi listeye konur, fakat ek olarak bir PHP hatası çıktılanır. Bu PHP hatası hem derleme sırasında hem de php_ini_scanned_files() işlevi kullanıldığında görüntülenir.

Örnekler

Örnek 1 - Dönen ini dosyalarının listelenmesi

<?php
if ($filelist = php_ini_scanned_files()) {
if (
strlen($filelist) > 0) {
$files = explode(',', $filelist);

foreach (
$files as $file) {
echo
"<li>" . trim($file) . "</li>\n";
}
}
}
?>

Ayrıca Bakınız

  • ini_set() - Bir yapılandırma yönergesine değer atar
  • phpinfo() - PHP yapılandırması hakkında bilgi çıktılar
  • php_ini_loaded_file() - Yüklü php.ini dosyasının dosya yolunu döndürür

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
atesin () gmail ! com
5 years ago
<warning>

until i load more .ini files from <php-dir>/php.d/ as listed in phpinfo() (sections "Scan this dir for additional .ini files" and "Additional .ini files parsed"), php_ini_scanned_files() returns me NOTHING!

then i realized my php binary was not compiled with the "--with-config-file-scan-dir" option as listed in phpinfo() (section "Configure Command")

then i remembered the additional .ini files dir was set through the "PHP_INI_SCAN_DIR" system variable (new since php 5.2.0, see https://php.net/manual/en/configuration.file.php#configuration.file.scan)

until confusing and annoying, is the documented behavior... too bad now i don't know how to get the additional ini files purely with php functions (except "shell_exec()" maybe?)

</warning>
To Top