php_ini_scanned_files

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

php_ini_scanned_filesEk ini dizininden ayrıştırılan dosyaların listesi ile döner

Açıklama

php_ini_scanned_files ( ) : string

php_ini_scanned_files() işlevi php.ini dosyasından sonra ayrıştırılan yapılandırma dosyalarını bir virgül ayraçlı liste olarak döndürür. Bu dosyalar, derleme sırasında --with-config-file-scan-dir seçeneği tarafından tanımlanan bir dizinde bulunur.

Döndürülen yapılandırma dosyaları --with-config-file-scan-dir seçeneğinde bildirilen yolu da içerir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda .ini dosyalarının virgül ayraçlı listesini bir dizge olarak döndürür. Derleme sırasında --with-config-file-scan-dir seçeneği kullanılmamışsa false döner. Seçenek kullanılmışsa fakat dizin boşsa bir boş dizge döner. INI dosyası olmayan bir dosyanın varlığı halinde dosya ismi listeye konur, fakat ek olarak bir PHP hatası çıktılanır. Bu PHP hatası hem derleme sırasında hem de php_ini_scanned_files() işlevi kullanıldığında görüntülenir.

Örnekler

Örnek 1 - Dönen ini dosyalarının listelenmesi

<?php
if ($filelist php_ini_scanned_files()) {
    if (
strlen($filelist) > 0) {
        
$files explode(','$filelist);

        foreach (
$files as $file) {
            echo 
"<li>" trim($file) . "</li>\n";
        }
    }
}
?>

Ayrıca Bakınız

  • ini_set() - Bir yapılandırma yönergesine değer atar
  • phpinfo() - PHP'nin o anki durumu hakkında büyük miktarda bilgi çıktılar
  • php_ini_loaded_file() - Yüklü php.ini dosyasının dosya yolunu döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
atesin () gmail ! com
1 year ago
<warning>

until i load more .ini files from <php-dir>/php.d/ as listed in phpinfo() (sections "Scan this dir for additional .ini files" and "Additional .ini files parsed"), php_ini_scanned_files() returns me NOTHING!

then i realized my php binary was not compiled with the "--with-config-file-scan-dir" option as listed in phpinfo() (section "Configure Command")

then i remembered the additional .ini files dir was set through the "PHP_INI_SCAN_DIR" system variable (new since php 5.2.0, see https://php.net/manual/en/configuration.file.php#configuration.file.scan)

until confusing and annoying, is the documented behavior... too bad now i don't know how to get the additional ini files purely with php functions (except "shell_exec()" maybe?)

</warning>
To Top