PHPCon Poland 2024

gc_mem_caches

(PHP 7, PHP 8)

gc_mem_caches Zend Motoru bellek yöneticisi tarafından kullanılan belleği geri kazanır

Açıklama

gc_mem_caches(): int

Zend Motoru bellek yöneticisi tarafından kullanılan belleği geri kazanır.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Serbest bırakılan bayt sayısı.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top