getmyuid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

getmyuidPHP betiğinin sahibinin kullanıcı kimliğini döndürür

Açıklama

getmyuid ( void ) : int

Betik sahibinin kullanıcı kimliğini döndürür.

Dönen Değerler

Hata oluşursa FALSE, aksi takdirde betik sahibinin kullanıcı kimliğini döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • getmygid() - PHP betiğinin sahibinin grup kimliğini döndürür
  • getmypid() - PHP'nin süreç kimliğini (PID) döndürür
  • get_current_user() - PHP betiğinin sahibininin kullanıcı ismini döndürür
  • getmyinode() - Çalışan betiğin dosya düğümü numarasını döndürür
  • getlastmod() - Geçerli sayfanın son değişiklik zamanını döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top