PHP 8.0.12 Released!

getmyuid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

getmyuidPHP betiğinin sahibinin kullanıcı kimliğini döndürür

Açıklama

getmyuid(): int|false

Betik sahibinin kullanıcı kimliğini döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hata oluşursa false, aksi takdirde betik sahibinin kullanıcı kimliğini döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • getmygid() - PHP betiğinin sahibinin grup kimliğini döndürür
  • getmypid() - PHP'nin süreç kimliğini (PID) döndürür
  • get_current_user() - PHP betiğinin sahibininin kullanıcı ismini döndürür
  • getmyinode() - Çalışan betiğin dosya düğümü numarasını döndürür
  • getlastmod() - Çalışan betiğin son değişiklik zamanını döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
25
bozo_z_clown at yahoo dot com
14 years ago
Note that this function really does what the description says, it returns the numeric user id of the user who *owns the file* containing the current script not the effective user id of user *running* the current script.  Most applications will want the latter which is provided by posix_getuid().
To Top