getmyuid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

getmyuidPHP betiğinin sahibinin kullanıcı kimliğini döndürür

Açıklama

getmyuid ( void ) : int

Betik sahibinin kullanıcı kimliğini döndürür.

Dönen Değerler

Hata oluşursa FALSE, aksi takdirde betik sahibinin kullanıcı kimliğini döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • getmygid() - PHP betiğinin sahibinin grup kimliğini döndürür
  • getmypid() - PHP'nin süreç kimliğini (PID) döndürür
  • get_current_user() - PHP betiğinin sahibininin kullanıcı ismini döndürür
  • getmyinode() - Çalışan betiğin dosya düğümü numarasını döndürür
  • getlastmod() - Geçerli sayfanın son değişiklik zamanını döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
22
bozo_z_clown at yahoo dot com
13 years ago
Note that this function really does what the description says, it returns the numeric user id of the user who *owns the file* containing the current script not the effective user id of user *running* the current script.  Most applications will want the latter which is provided by posix_getuid().
To Top