CascadiaPHP 2024

PHP Seçenek/Bilgi İşlevleri

İçindekiler

 • assert_options — Çeşitli kararlılık denetim seçeneklerini açar/kapar
 • assert — Savın doğruluğuna bakar
 • cli_get_process_title — Geçerli sürecin başlığını döndürür
 • cli_set_process_title — Geçerli sürece başlık tanımlar
 • dl — Belirtilen PHP eklentisini çalışma anında yükler
 • extension_loaded — Belirtilen eklenti yüklü mü diye bakar
 • gc_collect_cycles — Çöp döngülerin toplanması için zorlar
 • gc_disable — Döngüsel gönderim toplayıcısını etkisiz kılar
 • gc_enable — Döngüsel gönderim toplayıcısını etkin kılar
 • gc_enabled — Döngüsel gönderim toplayıcısının durumunu döndürür
 • gc_mem_caches — Zend Motoru bellek yöneticisi tarafından kullanılan belleği geri kazanır
 • gc_status — Çöp toplayıcı hakkında bilgi döndürür
 • get_cfg_var — Belirtilen PHP yönergesinin değerini döndürür
 • get_current_user — PHP betiğinin sahibininin kullanıcı ismini döndürür
 • get_defined_constants — Tüm sabitlerin isimlerini ve değerlerini içeren bir ilişkisel dizi döndürür
 • get_extension_funcs — Bir eklentinin tüm işlevlerinin isimlerini içeren bir dizi döndürür
 • get_include_path — include_path yönergesinin değerini döndürür
 • get_included_files — Betiğe dahil edilen dosyaların isimlerini içeren bir dizi döndürür
 • get_loaded_extensions — Derlenmiş ve yüklenmiş tüm modüllerin isimlerini içeren bir dizi döndürür
 • get_magic_quotes_gpc — magic_quotes_gpc yönergesinin değerini döndürür
 • get_magic_quotes_runtime — magic_quotes_runtime yönergesinin çalışma anı değerini döndürür
 • get_required_files — get_included_files işlevinin takma adıdır
 • get_resources — Etkin özkaynakları döndürür
 • getenv — Ortam değişkenlerinden birinin veya tümünün değerini döndürür
 • getlastmod — Çalışan betiğin son değişiklik zamanını döndürür
 • getmygid — PHP betiğinin sahibinin grup kimliğini döndürür
 • getmyinode — Çalışan betiğin dosya düğümü numarasını döndürür
 • getmypid — PHP'nin süreç kimliğini (PID) döndürür
 • getmyuid — PHP betiğinin sahibinin kullanıcı kimliğini döndürür
 • getopt — Komut satırı bağımsız değişkenleri listesinden seçenekleri döndürür
 • getrusage — Geçerli özkaynak kullanımlarını döndürür
 • ini_alter — ini_set işlevinin takma adıdır
 • ini_get_all — Tüm yapılandırma yönergelerini döndürür
 • ini_get — Bir yapılandırma yönergesinin değerini döndürür
 • ini_parse_quantity — Get interpreted size from ini shorthand syntax
 • ini_restore — Bir yapılandırma yönergesine eski değerini atar
 • ini_set — Bir yapılandırma yönergesine değer atar
 • memory_get_peak_usage — PHP'ye ayrılan belleğin azami miktarını döndürür
 • memory_get_usage — PHP'ye ayrılan belleğin miktarını döndürür
 • memory_reset_peak_usage — Reset the peak memory usage
 • php_ini_loaded_file — Yüklü php.ini dosyasının dosya yolunu döndürür
 • php_ini_scanned_files — Ek ini dizininden ayrıştırılan dosyaların listesi ile döner
 • php_sapi_name — HTTP sunucusu ile PHP arasındaki arayüzün türünü döndürür
 • php_uname — PHP'nin çalıştığı işletim sistemi hakkında bilgi döndürür
 • phpcredits — PHP'ya katkıda bulunanları gösterir
 • phpinfo — PHP yapılandırması hakkında bilgi çıktılar
 • phpversion — Çalışan PHP'nin sürümünü döndürür
 • putenv — Bir ortam değişkenine değer atar
 • restore_include_path — include_path yönergesini eski değerine ayarlar
 • set_include_path — include_path yönergesinin çalışma anı değerini belirler
 • set_time_limit — Azami çalıştırma süresini sınırlar
 • sys_get_temp_dir — Geçici dosyalar için kullanılan dizini döndürür
 • version_compare — PHP standardına uygun hale getirilmiş iki sürüm numarası dizgesini karşılaştırır
 • zend_thread_id — Geçerli evre için eşsiz bir betimleyici döndürür
 • zend_version — Zend motorunun sürümünü döndürür
add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-5
gilthansNOSPAAM at gmailSPAAMBLOCK dot com
19 years ago
Note: when magic_quotes_gpc is ON, it will also slash values inside both $_SERVER['QUERY_STRING'] and $_SERVER['SCRIPT_NAME'] (and equivalents) will also be slashed.
up
-7
Mark
20 years ago
You probably don't want to set "magic_quotes_runtime" because it affects even binary file read/write operations. This is especially problematic if you include someone else's library that depends on binary read/write. If you enable "magic_quotes_runtime", be sure to use set_magic_quotes_runtime() function call to disable it before calling someone else's library that does binary read/write.
To Top