getmygid

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

getmygidPHP betiğinin sahibinin grup kimliğini döndürür

Açıklama

getmygid ( void ) : int

Betik sahibinin grup kimliğini döndürür.

Dönen Değerler

Hata oluşursa FALSE, aksi takdirde betik sahibinin grup kimliğini döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • getmyuid() - PHP betiğinin sahibinin kullanıcı kimliğini döndürür
  • getmypid() - PHP'nin süreç kimliğini (PID) döndürür
  • get_current_user() - PHP betiğinin sahibininin kullanıcı ismini döndürür
  • getmyinode() - Çalışan betiğin dosya düğümü numarasını döndürür
  • getlastmod() - Geçerli sayfanın son değişiklik zamanını döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
chris at ocproducts dot com
5 months ago
On Windows this will always return 0, except when "php -r" is used, when it returns 1.
To Top