getmygid

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

getmygidPHP betiğinin sahibinin grup kimliğini döndürür

Açıklama

getmygid(): int|false

Betik sahibinin grup kimliğini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hata oluşursa false, aksi takdirde betik sahibinin grup kimliğini döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • getmyuid() - PHP betiğinin sahibinin kullanıcı kimliğini döndürür
  • getmypid() - PHP'nin süreç kimliğini (PID) döndürür
  • get_current_user() - PHP betiğinin sahibininin kullanıcı ismini döndürür
  • getmyinode() - Çalışan betiğin dosya düğümü numarasını döndürür
  • getlastmod() - Çalışan betiğin son değişiklik zamanını döndürür

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
chris at ocproducts dot com
4 years ago
On Windows this will always return 0, except when "php -r" is used, when it returns 1.
To Top