CascadiaPHP 2024

zend_version

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

zend_versionZend motorunun sürümünü döndürür

Açıklama

zend_version(): string

Kurulu Zend Motorunun sürümünü içeren bir dizge döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Zend Motorunun sürüm numarasını bir dizge olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - zend_version() örneği

<?php
echo "Zend motorunun sürümü: " . zend_version();
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Zend motorunun sürümü: 2.3.0

Ayrıca Bakınız

  • phpinfo() - PHP yapılandırması hakkında bilgi çıktılar
  • phpcredits() - PHP'ya katkıda bulunanları gösterir
  • phpversion() - Çalışan PHP'nin sürümünü döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top