phpversion

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

phpversionÇalışan PHP'nin sürümünü döndürür

Açıklama

phpversion(?string $eklenti = null): string|false

Çalışan PHP'nin veya belirtilen eklentinin sürüm numarasını bir dizge olarak döndürür.

Bağımsız Değişkenler

eklenti

İsteğe bağlı bir eklenti ismi.

Dönen Değerler

İsteğe bağlı eklenti bağımsız değişkeni string türünde belirtilmişse phpversion() bu eklentinin sürüm bilgisini döndürür. Eklenti ile ilgili bir sürüm bilgisi yoksa veya eklenti etkin değilse false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 eklenti bağımsız değişkeninde artık null belirtilebiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - phpversion() örneği

<?php
// prints e.g. 'Current PHP version: 8.0.0'
echo 'Çalışan PHP\'nin sürümü: ' . phpversion();

// eklenti etkinse '2.0' gibi bir değer basar
// eklenti etkin değilse hiçbir şey basılmaz
echo phpversion('tidy');
?>

Örnek 2 - PHP_VERSION_ID örneği

<?php
// PHP_VERSION_ID, PHP 5.2.7'den beri kullanılabilmektedir.
// Kullandığınız sürüm daha düşükse taklit edin
if(!defined('PHP_VERSION_ID'))
{
$version = explode('.',PHP_VERSION);

define('PHP_VERSION_ID',
(
$version[0] * 10000 + $version[1] * 100 + $version[2]));
}

// PHP_VERSION_ID bir sayı olarak tanımlanır. PHP sürümü yükseldikçe
// sayı büyür. Şu ifade ile tanımlanır:
//
// $version_id = $major_version * 10000 + $minor_version * 100 + $release_version;
//
// Artık PHP sürümlerinin özellikleri için PHP_VERSION_ID'ye bakabiliriz.
// Kullandığınız PHP sürümü bir özelliği desteklemezse version_compare()
// kullanmanız gerekmez. Örneğin 5.2.7 öncesi sürümlerden birini
// kullanıyorsanız PHP_VERSION_* sabitlerini şöyle tanımlayabilirsiniz:

if(PHP_VERSION_ID < 50207)
{
define('PHP_MAJOR_VERSION', $version[0]);
define('PHP_MINOR_VERSION', $version[1]);
define('PHP_RELEASE_VERSION', $version[2]);

// ve böyle gider, ...
}
?>

Notlar

Bilginize:

Bu bilgi ayrıca PHP_VERSION öntanımlı sabitinde de bulunur.

Bilginize:

Bazı eklentiler kendi sürüm numaralarını tanımlayabilir. Bununla birlikte, toplu paketteki eklentilerin çoğu sürüm numarası olarak PHP sürümünü kullanır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
128
cHao
10 years ago
If you're trying to check whether the version of PHP you're running on is sufficient, don't screw around with `strcasecmp` etc. PHP already has a `version_compare` function, and it's specifically made to compare PHP-style version strings.

<?php
if (version_compare(phpversion(), '5.3.10', '<')) {
// php version isn't high enough
}
?>
up
19
burninleo at gmx dot net
7 years ago
Note that the version string returned by phpversion() may include more information than expected: "5.5.9-1ubuntu4.17", for example.
up
18
pavankumar at tutorvista dot com
13 years ago
To know, what are the {php} extensions loaded & version of extensions :

<?php
foreach (get_loaded_extensions() as $i => $ext)
{
echo
$ext .' => '. phpversion($ext). '<br/>';
}
?>
To Top