PHP 8.1.28 Released!

zend_thread_id

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

zend_thread_idGeçerli evre için eşsiz bir betimleyici döndürür

Açıklama

zend_thread_id(): int

Bu işlev geçerli evre için eşsiz bir betimleyici döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Evre kimliğini bir tamsayı olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - zend_thread_id() örneği

<?php
$thread_id
= zend_thread_id();

echo
'Evre kimliği: ' . $thread_id;
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Evre kimliği: 7864

Notlar

Bilginize:

Bu işlev, PHP, ZTS (Zend Thread Safety) desteği ve hata ayıklama kipi (--enable-debug) ile derlendiği takdirde kullanılabilir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top