get_include_path

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

get_include_pathinclude_path yönergesinin değerini döndürür

Açıklama

get_include_path(): string|false

include_path yönergesinin değerini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Dosya arama yollarını içeren bir dizge, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - get_include_path() örneği

<?php
echo get_include_path();

// veya ini_get kullanarak
echo ini_get('include_path');
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
12
gtisza at gmail dot com
11 years ago
If you are trying to find a file on your include path, there is a better way: http://php.net/manual/en/function.stream-resolve-include-path.php
To Top