restore_include_path

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

restore_include_pathinclude_path yönergesini eski değerine ayarlar

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.4.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

restore_include_path(): void

include_path yönergesinin çalışma anı değerini tekrar php.ini dosyasında belirtilen değerine ayarlar.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - restore_include_path() örneği

<?php

echo get_include_path(); // .:/usr/local/lib/php

set_include_path('/inc');

echo
get_include_path(); // /inc

restore_include_path();

// veya ini_restore() kullanarak
ini_restore('include_path');

echo
get_include_path(); // .:/usr/local/lib/php

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top