PHP 8.1.28 Released!

get_resources

(PHP 7, PHP 8)

get_resourcesEtkin özkaynakları döndürür

Açıklama

get_resources(?string $tür = null): array

Etkin özkaynakların isteğe bağlı olarak belirtilen türdekilerini veya tümünü döndürür.

Bilginize: Bu işlev, hata ayıklama ve sınama amaçlıdır. Üretim ortamlarında kullanılmamalı, özellikle normalde erişilemeyen kaynaklara erişmemeli ve hatta bunları değiştirmemelidir (SplFileObject örneklerini oluşturan akım kaynağı gibi).

Bağımsız Değişkenler

tür

Belirtilmişse, işlevin sadede bu türdeki etkin özkaynakları döndürmesini sağlar. Bkz: Kullanılabilir özkaynak türlerinin listesi

Tür olarak Unknown dizgesi belirtilirse, sadece 'unknown' türündeki özkaynaklar döner.

Atlanırsa, tüm etkin özkaynaklar döner.

Dönen Değerler

Geçerli etkin özkaynakları numaralarına göre indislenmiş olarak içeren bir dizi döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 tür artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - Tür'süz get_resources() örneği

<?php
$fp
= tmpfile();
var_dump(get_resources());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

array(1) {
  [1]=>
  resource(1) of type (stream)
}

Örnek 2 - Tür'lüget_resources() örneği

<?php
$fp
= tmpfile();
var_dump(get_resources('stream'));
var_dump(get_resources('curl'));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

array(1) {
  [1]=>
  resource(1) of type (stream)
}
array(0) {
}

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top