getmypid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

getmypidPHP'nin süreç kimliğini (PID) döndürür

Açıklama

getmypid ( void ) : int

PHP'nin süreç kimliğini döndürür.

Dönen Değerler

Hata oluşursa FALSE, aksi takdirde PHP süreç kimliği döner.

Notlar

Uyarı

Süreç kimlikleri eşsiz değildir, bu bakımdan güvenlikle ilgili konularda güvenilir değildir.

Ayrıca Bakınız

  • getmygid() - PHP betiğinin sahibinin grup kimliğini döndürür
  • getmyuid() - PHP betiğinin sahibinin kullanıcı kimliğini döndürür
  • get_current_user() - PHP betiğinin sahibininin kullanıcı ismini döndürür
  • getmyinode() - Çalışan betiğin dosya düğümü numarasını döndürür
  • getlastmod() - Geçerli sayfanın son değişiklik zamanını döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top