php_uname

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7)

php_unamePHP'nin çalıştığı işletim sistemi hakkında bilgi döndürür

Açıklama

php_uname ([ string $kip = "a" ] ) : string

php_uname() işlevi PHP'nin üzerinde çalıştığı işletim sistemi hakkında bilgi döndürür. Bu bilgiyi phpinfo() çıktısının üst satırlarında da görebilirsiniz. İşletim sisteminin sadece ismini öğrenmek isterseniz PHP_OS sabitini kullanabilirsiniz; fakat bu sabiti kullanırken, sabitin, PHP'nin derlendiği işletim sistemi adını içereceğini unutmayın.

Bazı eski Unix sürümlerinde, üzerinde çalışılan işletim sistemi saptanamaz ve PHP üzerinde derlendiği işletim sistemi bilgisi gösterilir. Buna genellikle uname() kütüphane çağrısının mevcut olmadığı veya çalışmadığı sistemlerde rastlanır.

Değiştirgeler

kip

kip döndürülecek bilgi çeşidini belirtmek için kullanılan tek bir karakter içerebilir. Olası değerler:

  • 'a': Bu öntanımlıdır. "s n r v m" kiplerinin hepsini içerir.
  • 's': işletim sisteminin ismi. Örnek: FreeBSD.
  • 'n': Konak ismi. Örnek: localhost.example.com.
  • 'r': Dağıtım ismi. Örnek: 5.1.2-RELEASE.
  • 'v': Sürüm bilgisi. İşletim sistemine göre değişiklik gösterir.
  • 'm': Makine türü. Örnek: i386.

Dönen Değerler

Bilgiyi bir dizge olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - php_uname() örnekleri

<?php
echo php_uname();
echo 
PHP_OS;

/* Bazı olası çıktılar:
Linux localhost 2.4.21-0.13mdk #1 Fri Mar 14 15:08:06 EST 2003 i686
Linux

FreeBSD localhost 3.2-RELEASE #15: Mon Dec 17 08:46:02 GMT 2001
FreeBSD

Windows NT XN1 5.1 build 2600
WINNT
*/

if (strtoupper(substr(PHP_OS03)) === 'WIN') {
    echo 
'Bu sunucu Windows üzerinde!';
} else {
    echo 
'Bu sunucu Windows üzerinde değil!';
}

?>

İşinizi yarayacak bazı öntanımlı PHP sabitleri vardır. Örneğin:

Örnek 2 - İşletim sistemine göre bazı sabit örnekleri

<?php
// *nix
echo DIRECTORY_SEPARATOR// /
echo PHP_SHLIB_SUFFIX;    // so
echo PATH_SEPARATOR;      // :

// Win*
echo DIRECTORY_SEPARATOR// \
echo PHP_SHLIB_SUFFIX;    // dll
echo PATH_SEPARATOR;      // ;
?>

Ayrıca Bakınız

  • phpversion() - Çalışan PHP'nin sürümünü döndürür
  • php_sapi_name() - HTTP sunucusu ile PHP arasındaki arayüzün türünü döndürür
  • phpinfo() - PHP'nin o anki durumu hakkında büyük miktarda bilgi çıktılar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top