Öntanımlı Sabitler

Aşağıdaki sabitler PHP çekirdeğinin parçası olarak daima kullanılabilir durumdadır.

Öntanımlı phpcredits() sabitleri
Sabitler Değer Açıklama
CREDITS_GROUP 1 PHP geliştiricilerinin listesi.
CREDITS_GENERAL 2 Genel katkıcılar: Dil tasarımı ve kavramlar, PHP ve SAPI modülü yazarları.
CREDITS_SAPI 4 PHP için sunucu API modüllerinin listesi ve bunların yazarları.
CREDITS_MODULES 8 PHP için eklenti modüllerinin listesi ve bunların yazarları.
CREDITS_DOCS 16 Belgelendirme ekibi.
CREDITS_FULLPAGE 32 Genellikle diğer seçeneklerle birlikte kullanılır. Diğer seçeneklerin gösterilmesini gerektirdiği bilgilerin tamamının tek bir HTML sayfasına basılmasını sağlar.
CREDITS_QA 64 Kalite güvencesi ekibi.
CREDITS_ALL -1 Tüm katkıcılar; şu sabitlere eşdeğerdir: CREDITS_DOCS + CREDITS_GENERAL + CREDITS_GROUP + CREDITS_MODULES + CREDITS_QA + CREDITS_FULLPAGE. Bu sabitlerle ilgili bilgilerin uygun başlıklarla tek bir HTML sayfasında gösterilmesini sağlar. Bu öntanımlı değerdir.
phpinfo() sabitleri
Sabitler Değer Açıklama
INFO_GENERAL 1 Yapılandırma satırı, php.ini dosyasının yeri, derleme tarihi, HTTP Sunucusu, Sistem ve benzerleri.
INFO_CREDITS 2 PHP Katkıcıları. Ayrıca bakınız: phpcredits().
INFO_CONFIGURATION 4 PHP yönergelerinin geçerli yerel ve asıl değerleri. Ayrıca bakınız: ini_get().
INFO_MODULES 8 Yüklü modüller ve bunlarla ilgili ayarlar.
INFO_ENVIRONMENT 16 $_ENV ile de kullanılabilen ortam değişkenleri bilgisi.
INFO_VARIABLES 32 EGPCS (Environment, GET, POST, Cookie, Server) ile ilgili tüm öntanımlı değişkenleri listeler.
INFO_LICENSE 64 PHP Lisans bilgisi. Ayrıca bakınız: » Lisans SSS.
INFO_ALL -1 Yukarıdakilerin tamamı gösterilir. Bu öntanımlı değerdir.
INI sabitleri
Sabitler Değer Açıklama
INI_USER 1 Kullanılmadı
INI_PERDIR 2 Kullanılmadı
INI_SYSTEM 4 Kullanılmadı
INI_ALL 7 Kullanılmadı

Sav sabitleri, bunlar assert_options() işlevinde sav seçeneklerine değer atamakta kullanılır.

assert() sabitleri
Sabitler INI seçeneği Açıklama
ASSERT_ACTIVE assert.active assert() değerlendirmesi etkin kılınır.
Uyarı

Bu özelliğin kullanımı PHP 8.3.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu özelliğe kesinlikle güvenilmemelidir.

ASSERT_CALLBACK assert.callback Savın başarısızlığı halinde çağrılacak geriçağırım işlevi.
Uyarı

Bu özelliğin kullanımı PHP 8.3.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu özelliğe kesinlikle güvenilmemelidir.

ASSERT_BAIL assert.bail Savın başarısızlığı halinde çalışma durdurulur.
Uyarı

Bu özelliğin kullanımı PHP 8.3.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu özelliğe kesinlikle güvenilmemelidir.

ASSERT_EXCEPTION assert.exception Savın başarısızlığı halinde PHP uyarısı verilir.
Uyarı

Bu özelliğin kullanımı PHP 8.3.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu özelliğe kesinlikle güvenilmemelidir.

ASSERT_WARNING assert.warning Her başarısız sav için bir PHP uyarısı çıktılanır.
Uyarı

Bu özelliğin kullanımı PHP 8.3.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu özelliğe kesinlikle güvenilmemelidir.

ASSERT_QUIET_EVAL assert.quiet_eval Sav ifadesinin değerlendirilmesi sırasında hata raporlama kapatılır.
Uyarı

Bu özellik PHP 8.0.0 sürümünde KALDIRILMIŞTIR.

Aşağıdaki sabitler sadece Windows içindir. Çeşitli özellikleri saptamak için sürüm bilgileri verirler. Bu sabitler PHP 5.3.0'dan itibaren kullanılabilmektedir

Windows'a özgü sabitler
Sabitler Açıklama
PHP_WINDOWS_VERSION_MAJOR Windows ana sürüm numarası; 4 (NT4/Me/98/95), 5 (XP/2003 R2/2003/2000) veya 6 (Vista/2008/7/8/8.1) olabilir.
PHP_WINDOWS_VERSION_MINOR Windows alt sürüm numarası; 0 (Vista/2008/2000/NT4/95), 1 (XP), 2 (2003 R2/2003/XP x64), 10 (98) veya 90 (ME) olabilir.
PHP_WINDOWS_VERSION_BUILD Windows derleme sürümü (örneğin, Windows Vista + SP1 için 6001'dir).
PHP_WINDOWS_VERSION_PLATFORM PHP'nin üzerinde çalıştığı platform sürüm numarası; Windows Vista/XP/2000/NT4 ve Server 2008/2003 için 2, Windows ME/98/95 için 1 olabilir.
PHP_WINDOWS_VERSION_SP_MAJOR Kurulu SP ana sürümü; hiçbir SP kurulu değilse 0'dır. Örneğin SP 3 kurulu Windows XP için bu değer 3'tür.
PHP_WINDOWS_VERSION_SP_MINOR Kurulu SP ana sürümü; hiçbir SP kurulu değilse 0'dır.
PHP_WINDOWS_VERSION_SUITEMASK Çeşitli kurulu Windows özelliklerini betimleyen bir bit maskesi, Olası değerler için aşağıdaki tabloya bakınız.
PHP_WINDOWS_VERSION_PRODUCTTYPE This contains the value used to determine the PHP_WINDOWS_NT_* sabitlerini saptamakta kullanılan değer; platform türünü belirleyen PHP_WINDOWS_NT_*sabitlerinden biri olabilir.
PHP_WINDOWS_NT_DOMAIN_CONTROLLER Bir etki alanı denetleyicisidir.
PHP_WINDOWS_NT_SERVER Bir sunucu sistemi belirtir (Server 2008/2003/2000 gibi); ancak, sunucu aynı zamanda bir etki alanı denetleyicisi ise PHP_WINDOWS_NT_DOMAIN_CONTROLLER olarak raporlanır.
PHP_WINDOWS_NT_WORKSTATION Bir istemci sistemi belirtir (Vista/XP/2000/NT4 gibi).

PHP_WINDOWS_VERSION_SUITEMASK bit maskesinde kullanılabilecek bitsel değerler aşağıdaki tablada gösterilmiştir.

PHP_WINDOWS_VERSION_SUITEMASK bit alanları
Bit alanı Açıklama
0x00000004 Microsoft BackOffice bileşenleri kurulu.
0x00000400 Windows Server 2003, Web Edition kurulu.
0x00004000 Windows Server 2003, Compute Cluster Edition kurulu.
0x00000080 Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2003, Datacenter Edition veya Windows 2000 Datacenter Server kurulu.
0x00000002 Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2003, Enterprise Edition, Windows 2000 Advanced Server veya Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition kurulu.
0x00000040 Windows XP Embedded kurulu.
0x00000200 Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, or Windows XP Home Edition kurulu
0x00000100 Remote Desktop sadece etkileşimli tek oturumla desteklenir. Sistem bir uygulama sunucusu olarak çalışmadıkça bu değer atanır.
0x00000001 Evvelce sistemde Microsoft Small Business Server kuruluymuş fakat başka bir Windows sürümüne yükseltilmiş.
0x00000020 Microsoft Small Business Server, sınırlı istemci lisansı ile kurulu.
0x00002000 Windows Storage Server 2003 R2 veya Windows Storage Server 2003 kurulu.
0x00000010 Terminal Services kurulu. Bu değer daima atanır. Bu değer atanmışsa ancak 0x00000100 değilse sistem uygulama sunucusu kipinde çalışıyor demektir.
0x00008000 Windows Home Server kurulu.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top