Yapılandırma ayarlarının değiştirilmesi

PHP'nin bir Apache modülü olarak çalıştırılması

PHP'yi bir Apache modülü olarak kullanırken, yapılandırma ayarlarını Apache yapılandırma dosyalarındaki (httpd.conf ve .htaccess dosyaları) yönergeleri kullanarak da değiştirebilirsiniz. Bunu yapabilmek için Apache yapılandırmasında "AllowOverride Options" veya "AllowOverride All" olması gerekir.

PHP yapılandırmasını Apache yapılandırma dosyaları içinden değiştirmenize imkan veren çeşitli Apache yönergeleri vardır. INI_ALL, INI_PERDIR veya INI_SYSTEM olarak belirtilebilen yönergeleri eklerdeki php.ini yönergelerinin listesi sayfasında bulabilirsiniz.

php_value isim değer

Belirtilen değeri ismi belirtilen yönergeye atar. Sadece INI_ALL ve INI_PERDIR türü yönergeler için kullanılabilir. Önceki atanan değeri silmek için değer olarak none kullanın.

Bilginize: Mantıksal değer atamak için php_value yönergesini değil, php_flag (aşağıya bakınız) yönergesini kullanmalısınız.

php_flag isim on|off

Bir mantıksal yapılandırma yönergesi atamak için kullanılır. Sadece INI_ALL ve INI_PERDIR türü yönergeler için kullanılabilir.

php_admin_value isim değer

İsmi belirtilen yönergeye belirtilen değeri atar. .htaccess dosyalarında kullanılamaz. Bu yönerge ile atanan hiçbir yönerge türü ini_set() veya .htaccess tarafından geçersiz kılınamaz. Önceki atanan değeri silmek için değer olarak none kullanın.

php_admin_flag isim on|off

Bir mantıksal yapılandırma yönergesi atamak için kullanılır. .htaccess dosyalarında kullanılamaz. Bu yönerge ile atanan hiçbir yönerge türü .htaccess veya ini_set() tarafından geçersiz kılınamaz.

Örnek 1 - Apache yapılandırma örneği

<IfModule mod_php5.c>
  php_value include_path ".:/usr/local/lib/php"
  php_admin_flag engine on
</IfModule>
<IfModule mod_php4.c>
  php_value include_path ".:/usr/local/lib/php"
  php_admin_flag engine on
</IfModule>

Dikkat

PHP sabitleri PHP dışında mevcut değildir. Örneğin, httpd.conf dosyasında error_reporting yönergesine E_ALL veya E_NOTICE PHP sabitlerini atayamazsınız. Bunu yaparsanız daima 0 olarak değerlendirileceklerdir. Sabitleri kullanmak yerine bunların bit maskelerini kullanın. Bu sabitler php.ini içinde kullanılabilir.

PHP yapılandırmasının Windows kayıt defteri üzerinden değiştirilmesi

PHP, Windows üzerinde çalışırken, yapılandırma değerleri Windows kayıt defteri kullanılarak her dizin için ayrı ayrı değiştirilebilir. Yapılandırma değerleri defterde HKLM\SOFTWARE\PHP\Per Directory Values anahtarının dizin isimlerine karşılık gelen alt anahtarlarında saklanır. Örneğin, c:\inetpub\wwwroot dizini için yapılandırma değerleri HKLM\SOFTWARE\PHP\Per Directory Values\c\inetpub\wwwroot anahtarında saklanır. Dizin ile ilgili ayarlar, dizin içinde ve alt dizinlerde çalıştırılan her betik için geçerli olur. Anahtar altındaki değerler PHP yapılandırma yönergelerinin isimlerini ve dizge değerlerini içermelidir. Değerlerde bulunan PHP sabitleri çözümlenmez. Sadece, INI_USER türü değişebilir yapılandırma değerleri bu yolla atanabilir, INI_PERDIR değerleri atanamaz, çünkü bu yapılandırma değerleri her istekte yeniden okunur.

Diğer PHP arayüzleri

PHP'yi nasıl çalıştırdığınızdan bağımsız olarak, belli değerleri betiğinizin çalışması sırasında ini_set() işlevi sayesinde değiştirebilirsiniz. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için ini_set() sayfasına bakınız.

Sistem yapılandırmanızla ilgili ayarlar ve mevcut değerleri ilginizi çekiyorsa phpinfo() işlevini çalıştırabilir ve elde ettiğiniz sayfayı inceleyebilirsiniz. Ayrıca, yapılandırma yönergelerinin her birine çalışma anında ini_get() veya get_cfg_var() işlevini kullanarak erişebilirsiniz.

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
10
contrees.du.reve at gmail dot com
16 years ago
Being able to put php directives in httpd.conf and have them work on a per-directory or per-vitual host basis is just great. Now there's another aspect which might be worth being aware of:

A php.ini directive put into your apache conf file applies to php when it runs as an apache module (i.e. in a web page), but NOT when it runs as CLI (command-line interface).

Such feature that might be unwanted by an unhappy few, but I guess most will find it useful. As far as I'm concerned, I'm really happy that I can use open_basedir in my httpd.conf file, and it restricts the access of web users and sub-admins of my domain, but it does NOT restrict my own command-line php scripts...
up
-35
self at pabloviquez dot com
15 years ago
Note that, changing the PHP configuration via the windows registry will set the new values using php_admin_value. This makes that you cannot override them on runtime.

So for example, if you set the include_path on the windows registry and then you call the set_include_path function in your application, it will return false and won't change the include_path.
To Top