PHP 8.1.24 Released!

php.ini yönergelerinin listesi

Bu liste, PHP kurulumunuzu yapılandırmak için kullanabileceğiniz php.ini yönergelerini içerir.

"Değişlik Yeri" sütununda yönergenin nerede, ne zaman atanabileceğini belirleyen kipler gösterilmiştir. Bu kiplerin tanımları için Değişlik Yeri kip değerleri bölümüne bakılabilir.

Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
allow_url_fopen "1" PHP_INI_SYSTEM  
allow_url_include "0" >PHP_INI_SYSTEM PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanımı önerilmemektedir.
arg_separator.input "&" PHP_INI_PERDIR  
arg_separator.output "&" PHP_INI_ALL  
assert.active "1" PHP_INI_ALL  
assert.bail "0" PHP_INI_ALL  
assert.callback NULL PHP_INI_ALL  
assert.exception "0" PHP_INI_ALL PHP 7.0.0 ve sonrasında kullanılabilir.
assert.quiet_eval "0" PHP_INI_ALL PHP 8.0.0 itibariyle kaldırıldı.
assert.warning "1" PHP_INI_ALL  
auto_append_file NULL PHP_INI_PERDIR  
auto_detect_line_endings "0" PHP_INI_ALL  
auto_globals_jit "1" PHP_INI_PERDIR  
auto_prepend_file NULL PHP_INI_PERDIR  
bcmath.scale "0" PHP_INI_ALL  
browscap NULL PHP_INI_SYSTEM  
cgi.check_shebang_line "1" PHP_INI_SYSTEM  
cgi.discard_path "0" PHP_INI_SYSTEM  
cgi.fix_pathinfo "1" PHP_INI_SYSTEM  
cgi.force_redirect "1" PHP_INI_SYSTEM  
cgi.nph "0" PHP_INI_ALL  
cgi.redirect_status_env NULL PHP_INI_SYSTEM  
cgi.rfc2616_headers "0" PHP_INI_ALL  
child_terminate "0" PHP_INI_ALL  
cli.pager "" PHP_INI_ALL  
cli.prompt "\\b \\> " PHP_INI_ALL  
cli_server.color "0" PHP_INI_ALL  
com.allow_dcom "0" PHP_INI_SYSTEM  
com.autoregister_typelib "0" PHP_INI_ALL  
com.autoregister_verbose "0" PHP_INI_ALL  
com.autoregister_casesensitive "1" PHP_INI_ALL  
com.code_page "" PHP_INI_ALL  
com.dotnet_version "" PHP_INI_SYSTEM PHP 8.0.0 ve sonrasında kullanılabilir.
com.typelib_file "" PHP_INI_SYSTEM  
curl.cainfo NULL PHP_INI_SYSTEM  
date.default_latitude "31.7667" PHP_INI_ALL  
date.default_longitude "35.2333" PHP_INI_ALL  
date.sunrise_zenith "90.833333" PHP_INI_ALL PHP 8.0.0 öncesinde, "90.583333" öntanımlıydı.
date.sunset_zenith "90.833333" PHP_INI_ALL PHP 8.0.0 öncesinde, "90.583333" öntanımlıydı.
date.timezone "UTC" PHP_INI_ALL PHP 8.2 ve sonrasında, geçersiz bir değer veya boş dizge atanması bir uyarı ile sonuçlanmaktadır.
dba.default_handler DBA_DEFAULT PHP_INI_ALL
default_charset "UTF-8" PHP_INI_ALL "UTF-8" öntanımlıdır.
input_encoding "" PHP_INI_ALL  
output_encoding "" PHP_INI_ALL  
internal_encoding "" PHP_INI_ALL  
default_mimetype "text/html" PHP_INI_ALL  
default_socket_timeout "60" PHP_INI_ALL  
disable_classes "" sadece php.ini  
disable_functions "" sadece php.ini  
display_errors "1" PHP_INI_ALL PHP 8.0.0 öncesinde, öntanımlı değer "0" idi.
display_startup_errors "1" PHP_INI_ALL  
docref_ext "" PHP_INI_ALL  
docref_root "" PHP_INI_ALL  
doc_root NULL PHP_INI_SYSTEM  
enable_dl "1" PHP_INI_SYSTEM Bu kullanımı önerilmeyen özellik gelecekte kesinlikle KALDIRILACAKTIR.
enable_post_data_reading On PHP_INI_PERDIR  
engine "1" PHP_INI_ALL  
error_append_string NULL PHP_INI_ALL  
error_log NULL PHP_INI_ALL  
error_log_mode 0o644 PHP_INI_ALL PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
error_prepend_string NULL PHP_INI_ALL  
error_reporting NULL PHP_INI_ALL  
exif.encode_unicode "ISO-8859-15" PHP_INI_ALL  
exif.decode_unicode_motorola "UCS-2BE" PHP_INI_ALL  
exif.decode_unicode_intel "UCS-2LE" PHP_INI_ALL  
exif.encode_jis "" PHP_INI_ALL  
exif.decode_jis_motorola "JIS" PHP_INI_ALL  
exif.decode_jis_intel "JIS" PHP_INI_ALL  
exit_on_timeout "" PHP_INI_ALL  
expect.timeout "10" PHP_INI_ALL  
expect.loguser "1" PHP_INI_ALL  
expect.logfile "" PHP_INI_ALL  
expect.match_max "" PHP_INI_ALL  
expose_php "1" sadece php.ini  
extension NULL sadece php.ini  
extension_dir "/path/to/php" PHP_INI_SYSTEM  
fastcgi.impersonate "0" PHP_INI_SYSTEM  
fastcgi.logging "1" PHP_INI_SYSTEM  
file_uploads "1" PHP_INI_SYSTEM  
filter.default "unsafe_raw" PHP_INI_PERDIR Deprecated as of PHP 8.1.0.
filter.default_flags NULL PHP_INI_PERDIR  
from "" PHP_INI_ALL  
gd.jpeg_ignore_warning "1" PHP_INI_ALL  
geoip.custom_directory "" PHP_INI_ALL
hard_timeout "2" PHP_INI_SYSTEM PHP 7.1.0 ve sonrasında mevcuttur.
highlight.comment "#FF8000" PHP_INI_ALL  
highlight.default "#0000BB" PHP_INI_ALL  
highlight.html "#000000" PHP_INI_ALL  
.keyword "#007700" PHP_INI_ALL  
highlight.string "#DD0000" PHP_INI_ALL  
html_errors "1" PHP_INI_ALL  
ibase.allow_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM  
ibase.max_persistent "-1" PHP_INI_SYSTEM  
ibase.max_links "-1" PHP_INI_SYSTEM  
ibase.default_db NULL PHP_INI_SYSTEM  
ibase.default_user NULL PHP_INI_ALL  
ibase.default_password NULL PHP_INI_ALL  
ibase.default_charset NULL PHP_INI_ALL  
ibase.timestampformat "%Y-%m-%d %H:%M:%S" PHP_INI_ALL  
ibase.dateformat "%Y-%m-%d" PHP_INI_ALL  
ibase.timeformat "%H:%M:%S" PHP_INI_ALL  
ibm_db2.binmode "1" PHP_INI_ALL  
ibm_db2.i5_all_pconnect "0" PHP_INI_SYSTEM Available since ibm_db2 1.6.5.
ibm_db2.i5_allow_commit "0" PHP_INI_SYSTEM Available since ibm_db2 1.4.9.
ibm_db2.i5_dbcs_alloc "0" PHP_INI_SYSTEM Available since ibm_db2 1.5.0.
ibm_db2.instance_name NULL PHP_INI_SYSTEM Available since ibm_db2 1.0.2.
ibm_db2.i5_ignore_userid "0" PHP_INI_SYSTEM Available since ibm_db2 1.8.0.
iconv.input_encoding "ISO-8859-1" PHP_INI_ALL PHP 5.6.0 itibariyle kullanımı önerilmiyor.
iconv.output_encoding "ISO-8859-1" PHP_INI_ALL PHP 5.6.0 itibariyle kullanımı önerilmiyor.
iconv.internal_encoding "ISO-8859-1" PHP_INI_ALL PHP 5.6.0 itibariyle kullanımı önerilmiyor.
ignore_repeated_errors "0" PHP_INI_ALL  
ignore_repeated_source "0" PHP_INI_ALL  
ignore_user_abort "0" PHP_INI_ALL  
implicit_flush "0" PHP_INI_ALL  
include_path ".:/path/to/php/pear" PHP_INI_ALL  
intl.default_locale   PHP_INI_ALL  
intl.error_level 0 PHP_INI_ALL  
intl.use_exceptions 0 PHP_INI_ALL PECL 3.0.0a1 ve sonrasında kullanılabilir.
last_modified "0" PHP_INI_ALL  
ldap.max_links "-1" PHP_INI_SYSTEM  
log_errors "0" PHP_INI_ALL  
log_errors_max_len "1024" PHP_INI_ALL  
mail.add_x_header "0" PHP_INI_PERDIR  
mail.force_extra_parameters NULL php.ini only  
mail.log "" PHP_INI_PERDIR  
max_execution_time "30" PHP_INI_ALL  
max_input_nesting_level "64" PHP_INI_PERDIR  
max_input_vars 1000 PHP_INI_PERDIR  
max_input_time "-1" PHP_INI_PERDIR  
mbstring.language "neutral" PHP_INI_ALL  
mbstring.detect_order NULL PHP_INI_ALL  
mbstring.http_input "pass" PHP_INI_ALL Kullanımı önerilmemektedir.
mbstring.http_output "pass" PHP_INI_ALL Kullanımı önerilmemektedir.
mbstring.internal_encoding NULL PHP_INI_ALL Kullanımı önerilmemektedir.
mbstring.script_encoding NULL PHP_INI_ALL PHP 5.0.0'da kaldırıldı. Yarine zend.script_encoding kullanın.
mbstring.substitute_character NULL PHP_INI_ALL  
mbstring.func_overload "0" PHP_INI_SYSTEM PHP <= 5.2.6'da PHP_INI_PERDIR. PHP 7.2.0 itibariyle kullanımı önerilmemektedir.PHP 8.0.0'da kaldırıldı.
mbstring.encoding_translation "0" PHP_INI_PERDIR  
mbstring.http_output_conv_mimetypes "^(text/|application/xhtml\+xml)" PHP_INI_ALL  
mbstring.strict_detection "0" PHP_INI_ALL  
mbstring.regex_retry_limit "1000000" PHP_INI_ALL PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
mbstring.regex_stack_limit "100000" PHP_INI_ALL PHP 7.3.5 ve sonrasında kullanılabilir.
mcrypt.algorithms_dir null PHP_INI_ALL PHP 4.0.2'den beri kullanılabilmektedir.
mcrypt.modes_dir null PHP_INI_ALL PHP 4.0.2'den beri kullanılabilmektedir.
memcache.allow_failover "1" PHP_INI_ALL Available since memcache 2.0.2.
memcache.max_failover_attempts "20" PHP_INI_ALL Available since memcache 2.1.0.
memcache.chunk_size "8192" PHP_INI_ALL Available since memcache 2.0.2.
memcache.default_port "11211" PHP_INI_ALL Available since memcache 2.0.2.
memcache.hash_strategy "standard" PHP_INI_ALL Available since memcache 2.2.0.
memcache.hash_function "crc32" PHP_INI_ALL Available since memcache 2.2.0.
memcache.protocol ascii >PHP_INI_ALL Supported since memcache 3.0.0
memcache.redundancy 1 >PHP_INI_ALL Supported since memcache 3.0.0
memcache.session_redundancy 2 >PHP_INI_ALL Supported since memcache 3.0.0
memcache.compress_threshold 20000 >PHP_INI_ALL Supported since memcache 3.0.3
memcache.lock_timeout 15 >PHP_INI_ALL Supported since memcache 3.0.4
memory_limit "128M" PHP_INI_ALL  
mysql.allow_local_infile "1" PHP_INI_SYSTEM  
mysql.allow_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM  
mysql.max_persistent "-1" PHP_INI_SYSTEM  
mysql.max_links "-1" PHP_INI_SYSTEM  
mysql.trace_mode "0" PHP_INI_ALL  
mysql.default_port NULL PHP_INI_ALL  
mysql.default_socket NULL PHP_INI_ALL  
mysql.default_host NULL PHP_INI_ALL  
mysql.default_user NULL PHP_INI_ALL  
mysql.default_password NULL PHP_INI_ALL  
mysql.connect_timeout "60" PHP_INI_ALL  
mysqli.allow_local_infile "0" PHP_INI_SYSTEM Before PHP 7.2.16 and 7.3.3 the default was "1".
mysqli.local_infile_directory   PHP_INI_SYSTEM Available as of PHP 8.1.0.
mysqli.allow_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM  
mysqli.max_persistent "-1" PHP_INI_SYSTEM  
mysqli.max_links "-1" PHP_INI_SYSTEM  
mysqli.default_port "3306" PHP_INI_ALL  
mysqli.default_socket NULL PHP_INI_ALL  
mysqli.default_host NULL PHP_INI_ALL  
mysqli.default_user NULL PHP_INI_ALL  
mysqli.default_pw NULL PHP_INI_ALL  
mysqli.reconnect "0" PHP_INI_SYSTEM Removed as of PHP 8.2.0
mysqli.rollback_on_cached_plink "0" PHP_INI_SYSTEM  
mysqlnd.collect_statistics "1" PHP_INI_SYSTEM  
mysqlnd.collect_memory_statistics "0" PHP_INI_SYSTEM  
mysqlnd.debug "" PHP_INI_SYSTEM  
mysqlnd.log_mask 0 PHP_INI_ALL  
mysqlnd.mempool_default_size 16000 PHP_INI_ALL  
mysqlnd.net_read_timeout "86400" PHP_INI_ALL Before PHP 7.2.0 the default value was "31536000" and the changeability was PHP_INI_SYSTEM
mysqlnd.net_cmd_buffer_size "4096" PHP_INI_SYSTEM  
mysqlnd.net_read_buffer_size "32768" PHP_INI_SYSTEM  
mysqlnd.sha256_server_public_key "" PHP_INI_PERDIR  
mysqlnd.trace_alloc "" PHP_INI_SYSTEM  
mysqlnd.fetch_data_copy 0 PHP_INI_ALL Removed as of PHP 8.1.0
oci8.connection_class "" PHP_INI_ALL  
oci8.default_prefetch "100" PHP_INI_SYSTEM  
oci8.events Off PHP_INI_SYSTEM  
oci8.max_persistent "-1" PHP_INI_SYSTEM  
oci8.old_oci_close_semantics Off PHP_INI_SYSTEM Deprecated as of PHP 8.1.0.
oci8.persistent_timeout "-1" PHP_INI_SYSTEM  
oci8.ping_interval "60" PHP_INI_SYSTEM  
oci8.prefetch_lob_size "0" PHP_INI_SYSTEM Available since PECL OCI8 3.2.
oci8.privileged_connect Off PHP_INI_SYSTEM  
oci8.statement_cache_size "20" PHP_INI_SYSTEM  
odbc.default_db * NULL PHP_INI_ALL  
odbc.default_user * NULL PHP_INI_ALL  
odbc.default_pw * NULL PHP_INI_ALL  
odbc.allow_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM  
odbc.check_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM  
odbc.max_persistent "-1" PHP_INI_SYSTEM  
odbc.max_links "-1" PHP_INI_SYSTEM  
odbc.defaultlrl "4096" PHP_INI_ALL  
odbc.defaultbinmode "1" PHP_INI_ALL  
odbc.default_cursortype "3" PHP_INI_ALL  
opcache.enable "1" PHP_INI_ALL  
opcache.enable_cli "0" PHP_INI_SYSTEM Between PHP 7.1.2 and 7.1.6 inclusive, the default was "1"
opcache.memory_consumption "128" PHP_INI_SYSTEM  
opcache.interned_strings_buffer "8" PHP_INI_SYSTEM  
opcache.max_accelerated_files "10000" PHP_INI_SYSTEM  
opcache.max_wasted_percentage "5" PHP_INI_SYSTEM  
opcache.use_cwd "1" PHP_INI_SYSTEM  
opcache.validate_timestamps "1" PHP_INI_ALL  
opcache.revalidate_freq "2" PHP_INI_ALL  
opcache.revalidate_path "0" PHP_INI_ALL  
opcache.save_comments "1" PHP_INI_SYSTEM  
opcache.fast_shutdown "0" PHP_INI_SYSTEM Removed in PHP 7.2.0
opcache.enable_file_override "0" PHP_INI_SYSTEM  
opcache.optimization_level "0x7FFEBFFF" PHP_INI_SYSTEM Changed from 0x7FFFBFFF in PHP 7.3.0
opcache.inherited_hack "1" PHP_INI_SYSTEM Removed in PHP 7.3.0
opcache.dups_fix "0" PHP_INI_ALL  
opcache.blacklist_filename "" PHP_INI_SYSTEM  
opcache.max_file_size "0" PHP_INI_SYSTEM  
opcache.consistency_checks "0" PHP_INI_ALL  
opcache.force_restart_timeout "180" PHP_INI_SYSTEM  
opcache.error_log "" PHP_INI_SYSTEM  
opcache.log_verbosity_level "1" PHP_INI_SYSTEM  
opcache.record_warnings "0" PHP_INI_SYSTEM Available as of PHP 8.0.0
opcache.preferred_memory_model "" PHP_INI_SYSTEM  
opcache.protect_memory "0" PHP_INI_SYSTEM  
opcache.mmap_base null PHP_INI_SYSTEM  
opcache.restrict_api "" PHP_INI_SYSTEM  
opcache.file_update_protection "2" PHP_INI_ALL  
opcache.huge_code_pages "0" PHP_INI_SYSTEM  
opcache.lockfile_path "/tmp" PHP_INI_SYSTEM  
opcache.opt_debug_level "0" PHP_INI_SYSTEM Available as of PHP 7.1.0
opcache.file_cache NULL PHP_INI_SYSTEM  
opcache.file_cache_only "0" PHP_INI_SYSTEM  
opcache.file_cache_consistency_checks "1" PHP_INI_SYSTEM  
opcache.file_cache_fallback "1" PHP_INI_SYSTEM Windows only.
opcache.validate_permission "0" PHP_INI_SYSTEM Available as of PHP 7.0.14
opcache.validate_root "0" PHP_INI_SYSTEM Available as of PHP 7.0.14
opcache.preload "" PHP_INI_SYSTEM Available as of PHP 7.4.0
opcache.preload_user "" PHP_INI_SYSTEM Available as of PHP 7.4.0
opcache.cache_id "" PHP_INI_SYSTEM Windows only. Available as of PHP 7.4.0
opcache.jit "tracing" PHP_INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_buffer_size "0" PHP_INI_SYSTEM Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_debug "0" PHP_INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_bisect_limit "0" PHP_INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_prof_threshold "0.005" PHP_INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_max_root_traces "1024" PHP_INI_SYSTEM Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_max_side_traces "128" PHP_INI_SYSTEM Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_max_exit_counters "8192" PHP_INI_SYSTEM Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_hot_loop "64" PHP_INI_SYSTEM Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_hot_func "127" PHP_INI_SYSTEM Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_hot_return "8" PHP_INI_SYSTEM Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_hot_side_exit "8" PHP_INI_SYSTEM Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_blacklist_root_trace "16" PHP_INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_blacklist_side_trace "8" PHP_INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_max_loop_unrolls "8" PHP_INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_max_recursive_calls "2" PHP_INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_max_recursive_returns "2" PHP_INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_max_polymorphic_calls "2" PHP_INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
open_basedir NULL PHP_INI_ALL  
output_buffering "0" PHP_INI_PERDIR  
output_handler NULL PHP_INI_PERDIR  
pcre.backtrack_limit "1000000" PHP_INI_ALL  
pcre.recursion_limit "100000" PHP_INI_ALL  
pcre.jit "1" PHP_INI_ALL  
pdo.dsn.*   sadece php.ini dosyasında  
pdo_odbc.connection_pooling "strict" PHP_INI_ALL  
pdo_odbc.db2_instance_name NULL PHP_INI_SYSTEM Bu kullanımı önerilmeyen özellik gelecekte kesinlikle KALDIRILACAKTIR.
pgsql.allow_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM  
pgsql.max_persistent "-1" PHP_INI_SYSTEM  
pgsql.max_links "-1" PHP_INI_SYSTEM  
pgsql.auto_reset_persistent "0" PHP_INI_SYSTEM  
pgsql.ignore_notice "0" PHP_INI_ALL  
pgsql.log_notice "0" PHP_INI_ALL  
phar.readonly "1" PHP_INI_ALL  
phar.require_hash "1" PHP_INI_ALL  
phar.cache_list "" PHP_INI_SYSTEM  
post_max_size "8M" PHP_INI_PERDIR  
precision "14" PHP_INI_ALL  
realpath_cache_size "16K" PHP_INI_SYSTEM  
realpath_cache_ttl "120" PHP_INI_SYSTEM  
register_argc_argv "1" PHP_INI_PERDIR  
report_memleaks "1" PHP_INI_ALL  
report_zend_debug "1" PHP_INI_ALL  
request_order "" PHP_INI_PERDIR  
runkit.superglobal "" PHP_INI_PERDIR  
runkit.internal_override "0" PHP_INI_SYSTEM  
sendmail_from NULL PHP_INI_ALL  
sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i" PHP_INI_SYSTEM  
serialize_precision "-1" PHP_INI_ALL PHP 7.1.0'a kadar öntanımlı değer 17 idi.
session.save_path "" PHP_INI_ALL  
session.name "PHPSESSID" PHP_INI_ALL  
session.save_handler "files" PHP_INI_ALL  
session.auto_start "0" PHP_INI_PERDIR  
session.gc_probability "1" PHP_INI_ALL  
session.gc_divisor "100" PHP_INI_ALL  
session.gc_maxlifetime "1440" PHP_INI_ALL  
session.serialize_handler "php" PHP_INI_ALL  
session.cookie_lifetime "0" PHP_INI_ALL  
session.cookie_path "/" PHP_INI_ALL  
session.cookie_domain "" PHP_INI_ALL  
session.cookie_secure "0" PHP_INI_ALL PHP 7.2.0 öncesinde "" öntanımlıydı.
session.cookie_httponly "0" PHP_INI_ALL PHP 7.2.0 öncesinde "" öntanımlıydı.
session.cookie_samesite "" PHP_INI_ALL PHP 7.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
session.use_strict_mode "0" PHP_INI_ALL  
session.use_cookies "1" PHP_INI_ALL  
session.use_only_cookies "1" PHP_INI_ALL  
session.referer_check "" PHP_INI_ALL  
session.cache_limiter "nocache" PHP_INI_ALL  
session.cache_expire "180" PHP_INI_ALL  
session.use_trans_sid "0" PHP_INI_ALL  
session.trans_sid_tags "a=href,area=href,frame=src,form=" PHP_INI_ALL PHP 7.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
session.trans_sid_hosts $_SERVER['HTTP_HOST'] PHP_INI_ALL PHP 7.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
session.sid_length "32" PHP_INI_ALL PHP 7.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
session.sid_bits_per_character "4" PHP_INI_ALL PHP 7.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
session.upload_progress.enabled "1" PHP_INI_PERDIR  
session.upload_progress.cleanup "1" PHP_INI_PERDIR  
session.upload_progress.prefix "upload_progress_" PHP_INI_PERDIR  
session.upload_progress.name "PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS" PHP_INI_PERDIR  
session.upload_progress.freq "1%" PHP_INI_PERDIR  
session.upload_progress.min_freq "1" PHP_INI_PERDIR  
session.lazy_write "1" PHP_INI_ALL  
session.hash_function "0" PHP_INI_ALL PHP 7.1.0'da kaldırıldı.
session.hash_bits_per_character "4" PHP_INI_ALL PHP 7.1.0'da kaldırıldı.
session.entropy_file "" PHP_INI_ALL PHP 7.1.0'da kaldırıldı.
session.entropy_length "0" PHP_INI_ALL PHP 7.1.0'da kaldırıldı.
short_open_tag "1" PHP_INI_PERDIR  
SMTP "localhost" PHP_INI_ALL  
smtp_port "25" PHP_INI_ALL  
soap.wsdl_cache_enabled 1 PHP_INI_ALL
soap.wsdl_cache_dir /tmp PHP_INI_ALL
soap.wsdl_cache_ttl 86400 PHP_INI_ALL
soap.wsdl_cache 1 PHP_INI_ALL
soap.wsdl_cache_limit 5 PHP_INI_ALL
sql.safe_mode "0" PHP_INI_SYSTEM  
sqlite3.extension_dir "" PHP_INI_SYSTEM  
sqlite3.defensive 1 PHP_INI_USER libsqlite ≥ 3.26.0 için PHP 7.2.17 ve PHP 7.3.4 ve sonrasında kullanılabilir. PHP 8.2.0'dan önce bu atama yalnızca PHP_INI_SYSTEM olarak değiştirilebilirdi.
sqlite3.extension_dir "" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.4.11 ve sonrasında mevcuttur.
syslog.facility "LOG_USER" PHP_INI_SYSTEM PHP 7.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
syslog.filter "no-ctrl" PHP_INI_ALL PHP 7.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
syslog.ident "php" PHP_INI_SYSTEM PHP 7.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
sys_temp_dir "" PHP_INI_SYSTEM  
sysvshm.init_mem 10000 PHP_INI_SYSTEM  
tidy.default_config "" PHP_INI_SYSTEM  
tidy.clean_output "0" PHP_INI_USER  
track_errors "0" PHP_INI_ALL PHP 7.2.0 ve sonrasında kullanımı önerilmemekte olup, PHP 8.0.0'da kullanımdan kaldırılmıştır.
unserialize_callback_func null PHP_INI_ALL  
unserialize_max_depth "4096" PHP_INI_ALL PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
uploadprogress.file.filename_template "/tmp/upt_%s.txt" PHP_INI_ALL  
upload_max_filesize "2M" PHP_INI_PERDIR  
max_file_uploads 20 PHP_INI_SYSTEM  
upload_tmp_dir NULL PHP_INI_SYSTEM  
url_rewriter.tags "a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset=" PHP_INI_ALL  
user_agent NULL PHP_INI_ALL  
user_dir NULL PHP_INI_SYSTEM  
user_ini.cache_ttl "300" PHP_INI_SYSTEM  
user_ini.filename ".user.ini" PHP_INI_SYSTEM  
uopz.disable "0" PHP_INI_SYSTEM Available as of uopz 5.0.2
uopz.exit "0" PHP_INI_SYSTEM Available as of uopz 6.0.1
uopz.overloads "1" PHP_INI_SYSTEM Available as of uopz 2.0.2. Removed as of uopz 5.0.0.
variables_order "EGPCS" PHP_INI_PERDIR  
windows.show_crt_warning "0" PHP_INI_ALL  
xbithack "0" PHP_INI_ALL  
xmlrpc_errors "0" PHP_INI_SYSTEM  
xmlrpc_error_number "0" PHP_INI_ALL  
yaz.keepalive "120" PHP_INI_ALL  
yaz.log_mask NULL PHP_INI_ALL yaz 1.0.3 ve sonrasında mevcuttur.
zend.assertions "1" PHP_INI_ALL  
zend.detect_unicode "1" PHP_INI_ALL  
zend.enable_gc "1" PHP_INI_ALL  
zend.multibyte "0" PHP_INI_PERDIR  
zend.script_encoding NULL PHP_INI_ALL  
zend.signal_check "0" PHP_INI_SYSTEM  
zend_extension NULL sadece php.ini  
zlib.output_compression "0" PHP_INI_ALL  
zlib.output_compression_level "-1" PHP_INI_ALL  
zlib.output_handler "" PHP_INI_ALL  

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top