php.ini yönergelerinin listesi

Bu liste, PHP kurulumunu yapılandırmak için kullanabilen php.ini yönergelerini içerir.

"Değişlik Yeri" sütununda yönergenin nerede, ne zaman atanabileceğini belirleyen kipler gösterilmiştir. Bu kiplerin tanımları için Değişlik Yeri kip değerleri bölümüne bakılabilir.

Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
allow_url_fopen "1" INI_SYSTEM  
allow_url_include "0" >INI_SYSTEM PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanımı önerilmemektedir.
arg_separator.input "&" INI_PERDIR  
arg_separator.output "&" INI_ALL  
assert.active "1" INI_ALL  
assert.bail "0" INI_ALL  
assert.callback null INI_ALL  
assert.exception "0" INI_ALL PHP 7.0.0 ve sonrasında kullanılabilir.
assert.quiet_eval "0" INI_ALL PHP 8.0.0 itibariyle kaldırıldı.
assert.warning "1" INI_ALL  
auto_append_file null INI_PERDIR  
auto_detect_line_endings "0" INI_ALL  
auto_globals_jit "1" INI_PERDIR  
auto_prepend_file null INI_PERDIR  
bcmath.scale "0" INI_ALL  
browscap null INI_SYSTEM  
cgi.check_shebang_line "1" INI_SYSTEM  
cgi.discard_path "0" INI_SYSTEM  
cgi.fix_pathinfo "1" INI_SYSTEM  
cgi.force_redirect "1" INI_SYSTEM  
cgi.nph "0" INI_ALL  
cgi.redirect_status_env null INI_SYSTEM  
cgi.rfc2616_headers "0" INI_ALL  
child_terminate "0" INI_ALL  
cli.pager "" INI_ALL  
cli.prompt "\\b \\> " INI_ALL  
cli_server.color "0" INI_ALL  
com.allow_dcom "0" INI_SYSTEM  
com.autoregister_typelib "0" INI_ALL  
com.autoregister_verbose "0" INI_ALL  
com.autoregister_casesensitive "1" INI_ALL  
com.code_page "" INI_ALL  
com.dotnet_version "" INI_SYSTEM PHP 8.0.0 ve sonrasında kullanılabilir.
com.typelib_file "" INI_SYSTEM  
curl.cainfo NULL INI_SYSTEM  
date.default_latitude "31.7667" INI_ALL  
date.default_longitude "35.2333" INI_ALL  
date.sunrise_zenith "90.833333" INI_ALL PHP 8.0.0 öncesinde, "90.583333" öntanımlıydı.
date.sunset_zenith "90.833333" INI_ALL PHP 8.0.0 öncesinde, "90.583333" öntanımlıydı.
date.timezone "UTC" INI_ALL PHP 8.2 ve sonrasında, geçersiz bir değer veya boş dizge atanması bir uyarı ile sonuçlanmaktadır.
dba.default_handler DBA_DEFAULT INI_ALL
default_charset "UTF-8" INI_ALL  
input_encoding "" INI_ALL  
output_encoding "" INI_ALL  
internal_encoding "" INI_ALL  
default_mimetype "text/html" INI_ALL  
default_socket_timeout "60" INI_ALL  
disable_classes "" sadece php.ini  
disable_functions "" sadece php.ini  
display_errors "1" INI_ALL PHP 8.0.0 öncesinde, öntanımlı değer "0" idi.
display_startup_errors "1" INI_ALL  
docref_ext "" INI_ALL  
docref_root "" INI_ALL  
doc_root null INI_SYSTEM  
enable_dl "1" INI_SYSTEM Bu kullanımı önerilmeyen özellik gelecekte kesinlikle KALDIRILACAKTIR.
enable_post_data_reading "On" INI_PERDIR  
engine "1" INI_ALL  
error_append_string null INI_ALL  
error_log null INI_ALL  
error_log_mode 0o644 INI_ALL PHP 8.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.
error_prepend_string null INI_ALL  
error_reporting null INI_ALL  
exif.encode_unicode "ISO-8859-15" INI_ALL  
exif.decode_unicode_motorola "UCS-2BE" INI_ALL  
exif.decode_unicode_intel "UCS-2LE" INI_ALL  
exif.encode_jis "" INI_ALL  
exif.decode_jis_motorola "JIS" INI_ALL  
exif.decode_jis_intel "JIS" INI_ALL  
exit_on_timeout "" INI_ALL  
expect.timeout "10" INI_ALL  
expect.loguser "1" INI_ALL  
expect.logfile "" INI_ALL  
expect.match_max "" INI_ALL  
expose_php "1" sadece php.ini  
extension null sadece php.ini  
extension_dir "/path/to/php" INI_SYSTEM  
fastcgi.impersonate "0" INI_SYSTEM  
fastcgi.logging "1" INI_SYSTEM  
file_uploads "1" INI_SYSTEM  
filter.default "unsafe_raw" INI_PERDIR Deprecated as of PHP 8.1.0.
filter.default_flags NULL INI_PERDIR  
from "" INI_ALL  
gd.jpeg_ignore_warning "1" INI_ALL  
geoip.custom_directory "" INI_ALL
hard_timeout "2" INI_SYSTEM PHP 7.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.
highlight.comment "#FF8000" INI_ALL  
highlight.default "#0000BB" INI_ALL  
highlight.html "#000000" INI_ALL  
.keyword "#007700" INI_ALL  
highlight.string "#DD0000" INI_ALL  
html_errors "1" INI_ALL  
ibase.allow_persistent "1" INI_SYSTEM  
ibase.max_persistent "-1" INI_SYSTEM  
ibase.max_links "-1" INI_SYSTEM  
ibase.default_db NULL INI_SYSTEM  
ibase.default_user NULL INI_ALL  
ibase.default_password NULL INI_ALL  
ibase.default_charset NULL INI_ALL  
ibase.timestampformat "%Y-%m-%d %H:%M:%S" INI_ALL  
ibase.dateformat "%Y-%m-%d" INI_ALL  
ibase.timeformat "%H:%M:%S" INI_ALL  
ibm_db2.binmode "1" INI_ALL  
ibm_db2.i5_all_pconnect "0" INI_SYSTEM Available as of ibm_db2 1.6.5.
ibm_db2.i5_allow_commit "0" INI_SYSTEM Available as of ibm_db2 1.4.9.
ibm_db2.i5_blank_userid "0" INI_SYSTEM Available as of ibm_db2 1.9.7.
ibm_db2.i5_char_trim "0" INI_SYSTEM Available as of ibm_db2 2.1.0.
ibm_db2.i5_dbcs_alloc "0" INI_SYSTEM Available as of ibm_db2 1.5.0.
ibm_db2.i5_guard_profile "0" INI_SYSTEM Available as of ibm_db2 1.9.7.
ibm_db2.i5_ignore_userid "0" INI_SYSTEM Available as of ibm_db2 1.8.0.
ibm_db2.i5_job_sort "0" INI_SYSTEM Available as of ibm_db2 1.8.4.
ibm_db2.i5_log_verbose "0" INI_SYSTEM Available as of ibm_db2 1.9.7.
ibm_db2.i5_max_pconnect "0" INI_SYSTEM Available as of ibm_db2 1.9.7.
ibm_db2.i5_override_ccsid "0" INI_SYSTEM Available as of ibm_db2 1.9.7.
ibm_db2.i5_servermode_subsystem NULL INI_SYSTEM Available as of ibm_db2 1.9.7.
ibm_db2.i5_sys_naming "0" INI_SYSTEM Available as of ibm_db2 1.9.7.
ibm_db2.instance_name NULL INI_SYSTEM Available as of ibm_db2 1.0.2.
iconv.input_encoding "ISO-8859-1" INI_ALL PHP 5.6.0 itibariyle kullanımı önerilmiyor.
iconv.output_encoding "ISO-8859-1" INI_ALL PHP 5.6.0 itibariyle kullanımı önerilmiyor.
iconv.internal_encoding "ISO-8859-1" INI_ALL PHP 5.6.0 itibariyle kullanımı önerilmiyor.
ignore_repeated_errors "0" INI_ALL  
ignore_repeated_source "0" INI_ALL  
ignore_user_abort "0" INI_ALL  
implicit_flush "0" INI_ALL  
include_path ".:/path/to/php/pear" INI_ALL  
intl.default_locale   INI_ALL  
intl.error_level 0 INI_ALL  
intl.use_exceptions 0 INI_ALL PECL 3.0.0a1 ve sonrasında kullanılabilir.
last_modified "0" INI_ALL  
ldap.max_links "-1" INI_SYSTEM  
log_errors "0" INI_ALL  
log_errors_max_len "1024" INI_ALL  
mail.add_x_header "0" INI_PERDIR  
mail.force_extra_parameters null php.ini only  
mail.log "" INI_PERDIR  
max_execution_time "30" INI_ALL  
max_input_nesting_level "64" INI_PERDIR  
max_input_vars 1000 INI_PERDIR  
max_input_time "-1" INI_PERDIR  
mbstring.language "neutral" INI_ALL  
mbstring.detect_order NULL INI_ALL  
mbstring.http_input "pass" INI_ALL Kullanımı önerilmemektedir.
mbstring.http_output "pass" INI_ALL Kullanımı önerilmemektedir.
mbstring.internal_encoding NULL INI_ALL Kullanımı önerilmemektedir.
mbstring.script_encoding NULL INI_ALL PHP 5.0.0'da kaldırıldı. Yarine zend.script_encoding kullanın.
mbstring.substitute_character NULL INI_ALL  
mbstring.func_overload "0" INI_SYSTEM PHP <= 5.2.6'da INI_PERDIR. PHP 7.2.0 itibariyle kullanımı önerilmemektedir.PHP 8.0.0'da kaldırıldı.
mbstring.encoding_translation "0" INI_PERDIR  
mbstring.http_output_conv_mimetypes "^(text/|application/xhtml\+xml)" INI_ALL  
mbstring.strict_detection "0" INI_ALL  
mbstring.regex_retry_limit "1000000" INI_ALL PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
mbstring.regex_stack_limit "100000" INI_ALL PHP 7.3.5 ve sonrasında kullanılabilir.
mcrypt.algorithms_dir null INI_ALL PHP 4.0.2'den beri kullanılabilmektedir.
mcrypt.modes_dir null INI_ALL PHP 4.0.2'den beri kullanılabilmektedir.
memcache.allow_failover "1" INI_ALL Available since memcache 2.0.2.
memcache.max_failover_attempts "20" INI_ALL Available since memcache 2.1.0.
memcache.chunk_size "8192" INI_ALL Available since memcache 2.0.2.
memcache.default_port "11211" INI_ALL Available since memcache 2.0.2.
memcache.hash_strategy "standard" INI_ALL Available since memcache 2.2.0.
memcache.hash_function "crc32" INI_ALL Available since memcache 2.2.0.
memcache.protocol ascii INI_ALL Supported since memcache 3.0.0
memcache.redundancy 1 INI_ALL Supported since memcache 3.0.0
memcache.session_redundancy 2 INI_ALL Supported since memcache 3.0.0
memcache.compress_threshold 20000 INI_ALL Supported since memcache 3.0.3
memcache.lock_timeout 15 INI_ALL Supported since memcache 3.0.4
memory_limit "128M" INI_ALL  
mysql.allow_local_infile "1" INI_SYSTEM  
mysql.allow_persistent "1" INI_SYSTEM  
mysql.max_persistent "-1" INI_SYSTEM  
mysql.max_links "-1" INI_SYSTEM  
mysql.trace_mode "0" INI_ALL  
mysql.default_port NULL INI_ALL  
mysql.default_socket NULL INI_ALL  
mysql.default_host NULL INI_ALL  
mysql.default_user NULL INI_ALL  
mysql.default_password NULL INI_ALL  
mysql.connect_timeout "60" INI_ALL  
mysqli.allow_local_infile "0" INI_SYSTEM Before PHP 7.2.16 and 7.3.3 the default was "1".
mysqli.local_infile_directory   INI_SYSTEM Available as of PHP 8.1.0.
mysqli.allow_persistent "1" INI_SYSTEM  
mysqli.max_persistent "-1" INI_SYSTEM  
mysqli.max_links "-1" INI_SYSTEM  
mysqli.default_port "3306" INI_ALL  
mysqli.default_socket NULL INI_ALL  
mysqli.default_host NULL INI_ALL  
mysqli.default_user NULL INI_ALL  
mysqli.default_pw NULL INI_ALL  
mysqli.reconnect "0" INI_SYSTEM Removed as of PHP 8.2.0
mysqli.rollback_on_cached_plink "0" INI_SYSTEM  
mysqlnd.collect_statistics "1" INI_SYSTEM  
mysqlnd.collect_memory_statistics "0" INI_SYSTEM  
mysqlnd.debug "" INI_SYSTEM  
mysqlnd.log_mask 0 INI_ALL  
mysqlnd.mempool_default_size 16000 INI_ALL  
mysqlnd.net_read_timeout "86400" INI_ALL Before PHP 7.2.0 the default value was "31536000" and the changeability was INI_SYSTEM
mysqlnd.net_cmd_buffer_size "4096" INI_SYSTEM  
mysqlnd.net_read_buffer_size "32768" INI_SYSTEM  
mysqlnd.sha256_server_public_key "" INI_PERDIR  
mysqlnd.trace_alloc "" INI_SYSTEM  
mysqlnd.fetch_data_copy 0 INI_ALL Removed as of PHP 8.1.0
oci8.connection_class "" INI_ALL  
oci8.default_prefetch "100" INI_SYSTEM  
oci8.events Off INI_SYSTEM  
oci8.max_persistent "-1" INI_SYSTEM  
oci8.old_oci_close_semantics Off INI_SYSTEM Deprecated as of PHP 8.1.0.
oci8.persistent_timeout "-1" INI_SYSTEM  
oci8.ping_interval "60" INI_SYSTEM  
oci8.prefetch_lob_size "0" INI_SYSTEM Available since PECL OCI8 3.2.
oci8.privileged_connect Off INI_SYSTEM  
oci8.statement_cache_size "20" INI_SYSTEM  
odbc.default_db * NULL INI_ALL  
odbc.default_user * NULL INI_ALL  
odbc.default_pw * NULL INI_ALL  
odbc.allow_persistent "1" INI_SYSTEM  
odbc.check_persistent "1" INI_SYSTEM  
odbc.max_persistent "-1" INI_SYSTEM  
odbc.max_links "-1" INI_SYSTEM  
odbc.defaultlrl "4096" INI_ALL  
odbc.defaultbinmode "1" INI_ALL  
odbc.default_cursortype "3" INI_ALL  
opcache.enable "1" INI_ALL  
opcache.enable_cli "0" INI_SYSTEM Between PHP 7.1.2 and 7.1.6 inclusive, the default was "1"
opcache.memory_consumption "128" INI_SYSTEM  
opcache.interned_strings_buffer "8" INI_SYSTEM  
opcache.max_accelerated_files "10000" INI_SYSTEM  
opcache.max_wasted_percentage "5" INI_SYSTEM  
opcache.use_cwd "1" INI_SYSTEM  
opcache.validate_timestamps "1" INI_ALL  
opcache.revalidate_freq "2" INI_ALL  
opcache.revalidate_path "0" INI_ALL  
opcache.save_comments "1" INI_SYSTEM  
opcache.fast_shutdown "0" INI_SYSTEM Removed in PHP 7.2.0
opcache.enable_file_override "0" INI_SYSTEM  
opcache.optimization_level "0x7FFEBFFF" INI_SYSTEM Changed from 0x7FFFBFFF in PHP 7.3.0
opcache.inherited_hack "1" INI_SYSTEM Removed in PHP 7.3.0
opcache.dups_fix "0" INI_ALL  
opcache.blacklist_filename "" INI_SYSTEM  
opcache.max_file_size "0" INI_SYSTEM  
opcache.consistency_checks "0" INI_ALL Disabled as of 8.1.18 and 8.2.5. Removed as of PHP 8.3.0.
opcache.force_restart_timeout "180" INI_SYSTEM  
opcache.error_log "" INI_SYSTEM  
opcache.log_verbosity_level "1" INI_SYSTEM  
opcache.record_warnings "0" INI_SYSTEM Available as of PHP 8.0.0
opcache.preferred_memory_model "" INI_SYSTEM  
opcache.protect_memory "0" INI_SYSTEM  
opcache.mmap_base null INI_SYSTEM  
opcache.restrict_api "" INI_SYSTEM  
opcache.file_update_protection "2" INI_ALL  
opcache.huge_code_pages "0" INI_SYSTEM  
opcache.lockfile_path "/tmp" INI_SYSTEM  
opcache.opt_debug_level "0" INI_SYSTEM Available as of PHP 7.1.0
opcache.file_cache NULL INI_SYSTEM  
opcache.file_cache_only "0" INI_SYSTEM  
opcache.file_cache_consistency_checks "1" INI_SYSTEM  
opcache.file_cache_fallback "1" INI_SYSTEM Windows only.
opcache.validate_permission "0" INI_SYSTEM Available as of PHP 7.0.14
opcache.validate_root "0" INI_SYSTEM Available as of PHP 7.0.14
opcache.preload "" INI_SYSTEM Available as of PHP 7.4.0
opcache.preload_user "" INI_SYSTEM Available as of PHP 7.4.0
opcache.cache_id "" INI_SYSTEM Windows only. Available as of PHP 7.4.0
opcache.jit "tracing" INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_buffer_size "0" INI_SYSTEM Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_debug "0" INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_bisect_limit "0" INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_prof_threshold "0.005" INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_max_root_traces "1024" INI_SYSTEM Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_max_side_traces "128" INI_SYSTEM Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_max_exit_counters "8192" INI_SYSTEM Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_hot_loop "64" INI_SYSTEM Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_hot_func "127" INI_SYSTEM Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_hot_return "8" INI_SYSTEM Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_hot_side_exit "8" INI_SYSTEM Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_blacklist_root_trace "16" INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_blacklist_side_trace "8" INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_max_loop_unrolls "8" INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_max_recursive_calls "2" INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_max_recursive_returns "2" INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
opcache.jit_max_polymorphic_calls "2" INI_ALL Available as of PHP 8.0.0
open_basedir null INI_ALL  
output_buffering "0" INI_PERDIR  
output_handler null INI_PERDIR  
pcre.backtrack_limit "1000000" INI_ALL  
pcre.recursion_limit "100000" INI_ALL  
pcre.jit "1" INI_ALL  
pdo.dsn.*   sadece php.ini dosyasında  
pdo_odbc.connection_pooling "strict" INI_ALL  
pdo_odbc.db2_instance_name NULL INI_SYSTEM Bu kullanımı önerilmeyen özellik gelecekte kesinlikle KALDIRILACAKTIR.
pgsql.allow_persistent "1" INI_SYSTEM  
pgsql.max_persistent "-1" INI_SYSTEM  
pgsql.max_links "-1" INI_SYSTEM  
pgsql.auto_reset_persistent "0" INI_SYSTEM  
pgsql.ignore_notice "0" INI_ALL  
pgsql.log_notice "0" INI_ALL  
phar.readonly "1" INI_ALL  
phar.require_hash "1" INI_ALL  
phar.cache_list "" INI_SYSTEM  
post_max_size "8M" INI_PERDIR  
precision "14" INI_ALL  
realpath_cache_size "16K" INI_SYSTEM  
realpath_cache_ttl "120" INI_SYSTEM  
register_argc_argv "1" INI_PERDIR  
report_memleaks "1" INI_ALL  
report_zend_debug "1" INI_ALL  
request_order "" INI_PERDIR  
runkit.superglobal "" INI_PERDIR  
runkit.internal_override "0" INI_SYSTEM  
sendmail_from null INI_ALL  
sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i" INI_SYSTEM  
serialize_precision "-1" INI_ALL PHP 7.1.0'a kadar öntanımlı değer 17 idi.
session.save_path "" INI_ALL  
session.name "PHPSESSID" INI_ALL  
session.save_handler "files" INI_ALL  
session.auto_start "0" INI_PERDIR  
session.gc_probability "1" INI_ALL  
session.gc_divisor "100" INI_ALL  
session.gc_maxlifetime "1440" INI_ALL  
session.serialize_handler "php" INI_ALL  
session.cookie_lifetime "0" INI_ALL  
session.cookie_path "/" INI_ALL  
session.cookie_domain "" INI_ALL  
session.cookie_secure "0" INI_ALL PHP 7.2.0 öncesinde "" öntanımlıydı.
session.cookie_httponly "0" INI_ALL PHP 7.2.0 öncesinde "" öntanımlıydı.
session.cookie_samesite "" INI_ALL PHP 7.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
session.use_strict_mode "0" INI_ALL  
session.use_cookies "1" INI_ALL  
session.use_only_cookies "1" INI_ALL  
session.referer_check "" INI_ALL  
session.cache_limiter "nocache" INI_ALL  
session.cache_expire "180" INI_ALL  
session.use_trans_sid "0" INI_ALL  
session.trans_sid_tags "a=href,area=href,frame=src,form=" INI_ALL PHP 7.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
session.trans_sid_hosts $_SERVER['HTTP_HOST'] INI_ALL PHP 7.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
session.sid_length "32" INI_ALL PHP 7.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
session.sid_bits_per_character "4" INI_ALL PHP 7.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
session.upload_progress.enabled "1" INI_PERDIR  
session.upload_progress.cleanup "1" INI_PERDIR  
session.upload_progress.prefix "upload_progress_" INI_PERDIR  
session.upload_progress.name "PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS" INI_PERDIR  
session.upload_progress.freq "1%" INI_PERDIR  
session.upload_progress.min_freq "1" INI_PERDIR  
session.lazy_write "1" INI_ALL  
session.hash_function "0" INI_ALL PHP 7.1.0'da kaldırıldı.
session.hash_bits_per_character "4" INI_ALL PHP 7.1.0'da kaldırıldı.
session.entropy_file "" INI_ALL PHP 7.1.0'da kaldırıldı.
session.entropy_length "0" INI_ALL PHP 7.1.0'da kaldırıldı.
short_open_tag "1" INI_PERDIR  
SMTP "localhost" INI_ALL  
smtp_port "25" INI_ALL  
soap.wsdl_cache_enabled 1 INI_ALL
soap.wsdl_cache_dir /tmp INI_ALL
soap.wsdl_cache_ttl 86400 INI_ALL
soap.wsdl_cache 1 INI_ALL
soap.wsdl_cache_limit 5 INI_ALL
sql.safe_mode "0" INI_SYSTEM PHP 7.2.0'da kaldırıldı.
sqlite3.extension_dir "" INI_SYSTEM  
sqlite3.defensive 1 INI_USER libsqlite ≥ 3.26.0 için PHP 7.2.17 ve PHP 7.3.4 ve sonrasında kullanılabilir. PHP 8.2.0'dan önce bu atama yalnızca INI_SYSTEM olarak değiştirilebilirdi.
sqlite3.extension_dir "" INI_SYSTEM PHP 5.4.11 ve sonrasında mevcuttur.
syslog.facility "LOG_USER" INI_SYSTEM PHP 7.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
syslog.filter "no-ctrl" INI_ALL PHP 7.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
syslog.ident "php" INI_SYSTEM PHP 7.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
sys_temp_dir "" INI_SYSTEM  
sysvshm.init_mem 10000 INI_SYSTEM  
tidy.default_config "" INI_SYSTEM  
tidy.clean_output "0" INI_USER  
track_errors "0" INI_ALL PHP 7.2.0 ve sonrasında kullanımı önerilmemekte olup, PHP 8.0.0'da kullanımdan kaldırılmıştır.
unserialize_callback_func null INI_ALL  
unserialize_max_depth "4096" INI_ALL PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
uploadprogress.file.filename_template "/tmp/upt_%s.txt" INI_ALL  
upload_max_filesize "2M" INI_PERDIR  
max_file_uploads 20 INI_SYSTEM  
upload_tmp_dir null INI_SYSTEM  
url_rewriter.hosts "" INI_ALL PHP 7.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.
url_rewriter.tags "form=" INI_ALL PHP 7.1.0 öncesinde, öntanımlı değer "a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset=" idi.
user_agent null INI_ALL  
user_dir null INI_SYSTEM  
user_ini.cache_ttl "300" INI_SYSTEM  
user_ini.filename ".user.ini" INI_SYSTEM  
uopz.disable "0" INI_SYSTEM Available as of uopz 5.0.2
uopz.exit "0" INI_SYSTEM Available as of uopz 6.0.1
uopz.overloads "1" INI_SYSTEM Available as of uopz 2.0.2. Removed as of uopz 5.0.0.
variables_order "EGPCS" INI_PERDIR  
windows.show_crt_warning "0" INI_ALL  
xbithack "0" INI_ALL  
xmlrpc_errors "0" INI_SYSTEM  
xmlrpc_error_number "0" INI_ALL  
yaz.keepalive "120" INI_ALL  
yaz.log_mask null INI_ALL yaz 1.0.3 ve sonrasında kullanılabilir.
zend.assertions "1" INI_ALL  
zend.detect_unicode "1" INI_ALL  
zend.enable_gc "1" INI_ALL  
zend.multibyte "0" INI_PERDIR  
zend.script_encoding null INI_ALL  
zend.signal_check "0" INI_SYSTEM  
zend_extension null sadece php.ini  
zlib.output_compression "0" INI_ALL  
zlib.output_compression_level "-1" INI_ALL  
zlib.output_handler "" INI_ALL  

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top