PHP 7.4.0RC6 Released!

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

PCRE Yapılandırma Yönergeleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
pcre.backtrack_limit "1000000" PHP_INI_ALL PHP 5.2.0'dan beri kullanılabilmektedir.
pcre.recursion_limit "100000" PHP_INI_ALL PHP 5.2.0'dan beri kullanılabilmektedir.
pcre.jit "1" PHP_INI_ALL PHP 7.0.0'dan beri kullanılabilmektedir.
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

pcre.backtrack_limit integer

PCRE'nin geriye doğru izleme sınırı. PHP < 5.3.7 için öntanımlı değer: 100000

pcre.recursion_limit integer

PCRE'nin içi içelik sınırı. Bu değeri yüksekçe bir sayıya ayarlarsanız kullanılabilecek tüm yığıtın harcanıp PHP'nin çökmesine sebep olabilirsiniz (Yığıt boyutunu işletim sistemi belirler ve yığıt taşınca PHP çöker).

pcre.jit boolean

PCRE'nin tam kullanım anında derlenip derlenmeyeceğini belirler.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
chris at ocproducts dot com
9 years ago
pcre.backtrack_limit sets the maximum bind length PREG calls (e.g. preg_replace_callback) can make. However the actual maximum seems to be approximately half the value set here, possibly due to the character encoding that PCRE runs with internally.
To Top