PHP 8.1.6 Released!

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

PCRE Yapılandırma Yönergeleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
pcre.backtrack_limit "1000000" PHP_INI_ALL  
pcre.recursion_limit "100000" PHP_INI_ALL  
pcre.jit "1" PHP_INI_ALL  
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları Yapılandırma ayarlarının yeri bölümünde bulunabilir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

pcre.backtrack_limit int

PCRE'nin geriye doğru izleme sınırı. PHP < 5.3.7 için öntanımlı değer: 100000

pcre.recursion_limit int

PCRE'nin içi içelik sınırı. Bu değeri yüksekçe bir sayıya ayarlarsanız kullanılabilecek tüm yığıtın harcanıp PHP'nin çökmesine sebep olabilirsiniz (Yığıt boyutunu işletim sistemi belirler ve yığıt taşınca PHP çöker).

pcre.jit bool

PCRE'nin tam kullanım anında derlenip derlenmeyeceğini belirler.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-6
chris at ocproducts dot com
11 years ago
pcre.backtrack_limit sets the maximum bind length PREG calls (e.g. preg_replace_callback) can make. However the actual maximum seems to be approximately half the value set here, possibly due to the character encoding that PCRE runs with internally.
up
-15
610010559 at qq dot com
2 years ago
pcre.backtrack_limit can be set to -1;
ini_set("pcre.backtrack_limit", "-1");

after i put the above code in my code, it works;
so i guess -1 means infinite(i am not very sure ,but it works);
so when you have not idea how much it should be set in your program, you can try this.
To Top