CascadiaPHP 2024

Çalışma Anı Yapılandırması

Apache PHP modülünün davranışları php.ini içindeki ayarlamalardan etkilenmektedir. php.ini içindeki ayarlar, sunucu yapılandırma dosyasındaki ya da yerel .htaccess dosyalarındaki php_flag ayarları ile geçersiz kılınabilir.

Örnek 1 - .htaccess kullanarak PHP yorumlamasının bir dizinde kapatılması

php_flag engine off

Apache yapılandırma seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
engine "1" INI_ALL  
child_terminate "0" INI_ALL  
last_modified "0" INI_ALL  
xbithack "0" INI_ALL  
INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları Yapılandırma ayarlarının yeri bölümünde bulunabilir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

engine bool

PHP çözümlemesini açar veya kapatır. Bu yönerge PHP'nin Apache modülü sürümünde gerçekten işe yarayan tek şeydir. PHP çözümlemesini dizinler düzeyinde veya sanal konak düzeyinde açıp kapamak isteyen siteler tarafından kullanılır. httpd.conf dosyasının uygun yerlerine engine off yönergelerini yerleştirerek PHP iptal edilebilir veya etkin kılınabilir.

child_terminate bool

İstek sonunda PHP betiklerinin çocuk sürecin sonlandırılmasını isteyip isteyemeyeceğini belirler. Ayrıca bakınız : apache_child_terminate().

last_modified bool

PHP betiğinin son düzenlenme tarihini Last-Modified: istek başlığı ile gönderir.

xbithack bool

PHP dosyalarının uzantılarına değil çalıştırılabilir bitine bakarak yorumlanmasını sağlar.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top