CascadiaPHP 2024

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Com Yapılandırma Yönergeleri
İsim Öntanımlı Değeri Değişiklik Yeri Sürüm Bilgisi
com.allow_dcom "0" INI_SYSTEM  
com.autoregister_typelib "0" INI_ALL  
com.autoregister_verbose "0" INI_ALL  
com.autoregister_casesensitive "1" INI_ALL  
com.code_page "" INI_ALL  
com.dotnet_version "" INI_SYSTEM PHP 8.0.0 ve sonrasında kullanılabilir.
com.typelib_file "" INI_SYSTEM  
INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları Yapılandırma ayarlarının yeri bölümünde bulunabilir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

com.allow_dcom

Etkin duruma getirildiğinde, PHP'ye D-COM (Dağıtık COM) istemcisi olarak izin verilir ve PHP betikleri uzak sunucudaki COM nesnelerini örnekleyebilir.

com.autoregister_typelib

Etkin duruma getirildiğinde, PHP örneklediği COM nesnelerinin tür kitaplığındaki sabitlerini kayıt altına almaya çalışacaktır, bu nesneler arayüzlerde kullanılacaksa bu bilgi gereklidir. Sabitlerin büyüklük duyarlılığı com.autoregister_casesensitive php.ini yönergesiyle kontrol edilir.

com.autoregister_verbose

Etkin duruma getirildiğinde, nesne örneklenirken tür kitaplığı yüklemesindeki herhangi bir hata, PHP hata yönetimi kullanılarak bildirilecektir. Öntanımlı olarak kapalıdır yani tür kitaplığının yüklemesi veya bulunmasındaki herhangi bir hata bildirilmeyecektir.

com.autoregister_casesensitive

Etkin durumda iken, öntanımlı olarak etkindir, COM nesneler örneklenirken otomatik yüklenen tür kitaplıklarındaki sabitler büyüklük duyarlı olarak kaydedilecektir. Daha fazla bilgi için com_load_typelib() işlevine bakınız.

com.code_page

COM nesnelerine gönderilen ve gelen dizgelerin öntanımlı karakter kod sayfasının ayarlanmasını sağlar. Eğer boş bir dizgeye ayarlanırsa, PHP CP_ACP sabitini alır, bu sabit öntanımlı olarak sistem ANSI kod sayfasına eşittir.

Eğer betiklerinizde öntanımlı olandan farklı bir karakter kümesi kullandıysanız, bu yönerge sizi com sınıf yapılandırıcısına, kod sayfasını bağımsız değişken olarak göndermekten kurtaracaktır. Bu yönergeyi kullanmak (diğer yapılandırma yönergelerinde olduğu gibi) PHP betiklerinizin daha az taşınabilir olmasına yol açar, eğer imkan dahilinde ise COM yapılandırma bağımsız değişkenlerini kullanmalısınız.

com.dotnet_version

dotnet nesneleri için kullanılacak .NET çerçevesinin sürümü; v harfi ile başlar, noktalarla ayrılmış çerçevenin sürüm numarasının ilk üç bölümünden oluşur; örnek: v4.0.30319.

com.typelib_file

Etkin duruma getirildiğinde, başlangıçta yüklenecek tür kitaplıklarının listesini içeren bir dosyayı göstermelidir. Dosyanın her bir satırı tür kitaplık ismi olarak com_load_typelib() işlevini çağırdığınızdaki gibi işlem görecektir. Kütüphanenin ihtiyacı olanı sadece bir kez yüklemek için sabitler kalıcı olarak kaydedilecektir. Eğer tür kitaplığı adı, #cis veya #case_insensitive dizgeleri ile bitiyorsa sabitler büyüklük duyarsız olarak kaydedilecektir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top