Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

COM sabitleri
Sabit Değer Açıklama Ek Bilgi
CLSCTX_INPROC_SERVER (int) 1 Bu sınıfı oluşturan ve yöneten kod; sınıf bağlamının belirtildiği işlevi çağıran süreçle aynı kimlikte çalışan bir DLL'dir.  
CLSCTX_INPROC_HANDLER (int) 2 Bu sınıfı oluşturan ve yöneten kod; istemcinin sürecinde çalışan bir DLL olup, sınıfın örneklerine uzaktan erişildiğinde sınıfın istemci tarafı yapılarını gerçekler.  
CLSCTX_LOCAL_SERVER (int) 4 Bu sınıfı oluşturan ve yöneten EXE kod; aynı makinede çalışır fakat ayrı bir süreç alanına yüklenir.  
CLSCTX_REMOTE_SERVER (int) 16 Uzak bir bağlam. Bu sınıfı oluşturan ve yöneten kod farklı bir bilgisayarda çalışır.  
CLSCTX_SERVER (int) 21 Süreç içi, yerel ya da uzaktaki sunucu kodunu belirtir. CLSCTX_INPROC_SERVER, CLSCTX_LOCAL_SERVER ve CLSCTX_REMOTE_SERVER sabitlerinin VEYAlanmasının sonucudur.  
CLSCTX_ALL (int) 23 Tüm sınıf bağlamlarını belirtir. CLSCTX_INPROC_HANDLER ve CLSCTX_SERVER sabitlerinin VEYAlanmasının sonucudur.  
VT_NULL (int) 1 NULL gösterici başvurusu.  
VT_EMPTY (int) 0 VT_EMPTY türünde bir özellikle ilişkili hiçbir veri yoktur, dolayısıyla değerin boyutu sıfırdır.  
VT_INT (int) 22 4 baytlık işaretli tamsayı değer (VT_I4 eşdeğeri).  
VT_I1 (int) 16 Tek baytlık işaretli tamsayı değer.  
VT_I2 (int) 2 İki baytlık işaretli tamsayı değer.  
VT_I4 (int) 3 Dört baytlık işaretli tamsayı değer.  
VT_I8 (int) 20 8 baytlık işaretli tamsayı değer PHP 7.0.0 ve sonrasında kullanılabiliir (sadece x64).
VT_UINT (int) 23 4 baytlık işaretsiz tamsayı değer (VT_UI4 eşdeğeri).  
VT_UI1 (int) 17 1 baytlık işaretsiz tamsayı değer.  
VT_UI2 (int) 18 2 baytlık işaretsiz tamsayı değer.  
VT_UI4 (int) 19 4 baytlık işaretsiz tamsayı değer.  
VT_UI8 (int) 21 8 baytlık işaretsiz tamsayı değer. PHP 7.0.0 ve sonrasında kullanılabiliir (sadece x64).
VT_R4 (int) 4 32 bitlik IEEE kayan noktalı değer.  
VT_R8 (int) 5 64 bitlik IEEE kayan noktalı değer.  
VT_BOOL (int) 11 İkil değer.  
VT_ERROR (int) 10 Hata kodu olup hata ile ilgili durum kodunu içerir.  
VT_CY (int) 6 8 baytlık ikinin tamamlayıcısı tamsayı (10,000'e ölçekli).  
VT_DATE (int) 7 31 Aralık 1899'dan beri geçen günlerin sayısını gösteren 64 bitlik kayan noktalı bir sayı. Örneğin, 1 Ocak 1900 için 2.0, 2 Ocak 1900 için 3.0 gibi). VT_R8 ile aynı gösterimde saklanır.  
VT_BSTR (int) 8 NULL sonlandırmalı bir Unicode dizge için gösterici.  
VT_DECIMAL (int) 14 Onluk tabanda bir yapı.  
VT_UNKNOWN (int) 13 IUnknown arayüzünü gerçekleyen bir nesnenin göstericisi.  
VT_DISPATCH (int) 9 Belirtilen nesnenin götericisine gösterici.  
VT_VARIANT (int) 12 Tür ismi ile öncelenmiş olarak ilgili değer. VT_VARIANT sadece VT_BYREF ile kullanılabilir.  
VT_ARRAY (int) 8192 Tür belirteci ile VT_ARRAY VEYAlanırsa sonuç bir SAFEARRAY göstericisi olur. VT_ARRAY sadece şu veri türleri ile VEYAlanabilir: VT_I1, VT_UI1, VT_I2, VT_UI2, VT_I4, VT_UI4, VT_INT, VT_UINT, VT_R4, VT_R8, VT_BOOL, VT_DECIMAL, VT_ERROR, VT_CY, VT_DATE, VT_BSTR, VT_DISPATCH, VT_UNKNOWN ve VT_VARIANT.  
VT_BYREF (int) 16384 Tür belirteci ile VT_BYREFVEYAlanırsa sonuç bir başvurudur. Başvuru türleri, C++'daki başvuru türlerine benzer şekilde veriye bir başvuru olarak yorumlanır.  
CP_ACP (int) 0 ANSI kod sayfasına öntanımlıdır.  
CP_MACCP (int) 2 Macintosh kod sayfası.  
CP_OEMCP (int) 1 OEM kod sayfasına öntanımlıdır.  
CP_UTF7 (int) 65000 Unicode (UTF-7).  
CP_UTF8 (int) 65001 Unicode (UTF-8).  
CP_SYMBOL (int) 42 SEMBOL çevirileri.  
CP_THREAD_ACP (int) 3 Geçerli evrenin ANSI kod sayfası.  
VARCMP_LT (int) 0 Sol bayt dizgesi, sağ bayt dizgesinden küçüktür.  
VARCMP_EQ (int) 1 İki terim eşittir.  
VARCMP_GT (int) 2 Sol bayt dizgesi, sağ bayt dizgesinden büyüktür.  
VARCMP_NULL (int) 3 Her ifade NULL'dur.  
NORM_IGNORECASE (int) 1 Harf büyüküğüne duyarlığı yoksay.  
NORM_IGNORENONSPACE (int) 2 Boşluk olmayan karakterleri yoksay.  
NORM_IGNORESYMBOLS (int) 4 Sembolleri yoksay.  
NORM_IGNOREWIDTH (int) 131072 Dizge uzunluğunu yoksay.  
NORM_IGNOREKANATYPE (int) 65536 Kana türünü yoksay.  
NORM_IGNOREKASHIDA (int) 262144 Arapça kaşida karakterleri yoksay. Kullanılabilirliği altında çalıştığı kütüphaneye bağlıdır.
DISP_E_DIVBYZERO (int) -2147352558 Sıfırla bölme hatasını belirten dönen hata. x64 üzerinde, PHP 7.0.0 itibariyle bu değer 2147614738'dir.
DISP_E_OVERFLOW (int) -2147352566 Bir değerin beklenen gösterimine zorlanamadığını belirten hata. x64 üzerinde, PHP 7.0.0 itibariyle bu değer 2147614730'dur.
DISP_E_BADINDEX (int) -2147352565 Dizi indisinin mevcut olmadığını gösteren hata. x64 üzerinde, PHP 7.0.0 itibariyle bu değer 2147614731'dir.
MK_E_UNAVAILABLE (int) -2147221021 iMoniker COM durum kodu; işlev çağrısının, kullanılamaması nedeniyle başarısız olduğu hatalarda döner. x64 üzerinde, PHP 7.0.0 itibariyle bu değer 2147746275'tir.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top