CascadiaPHP 2024

Hatalar ve hata yönetimi

Eklenti, COM tarafından ölümcül bir hata rapor edildiği zaman com_exception sınıfının bir örneğini yavrular. Bütün COM istisnaları, çeşitli COM işlemlerinden dönen HRESULT geri dönüş değerine karşılık gelen, code özelliğine sahiptir. Bu özelliği, istisnaları nasıl yöneteceğinize karar vermekte kullanabilirsiniz.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top