PHPCon Poland 2024

Gereksinimler

COM işlevlerine sadece PHP'nin Windows sürümünde ulaşılabilir.

.Net desteği için .Net çalışma anı kütüphanesi gereklidir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top