PHP 8.1.9 Released!

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

MySQL Ayar Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
mysql.allow_local_infile "1" PHP_INI_SYSTEM  
mysql.allow_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM  
mysql.max_persistent "-1" PHP_INI_SYSTEM  
mysql.max_links "-1" PHP_INI_SYSTEM  
mysql.trace_mode "0" PHP_INI_ALL  
mysql.default_port NULL PHP_INI_ALL  
mysql.default_socket NULL PHP_INI_ALL  
mysql.default_host NULL PHP_INI_ALL  
mysql.default_user NULL PHP_INI_ALL  
mysql.default_password NULL PHP_INI_ALL  
mysql.connect_timeout "60" PHP_INI_ALL  
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları Yapılandırma ayarlarının yeri bölümünde bulunabilir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

mysql.allow_local_infile int

PHP'nin bakış açısından LOAD DATA deyimleriyle yerel dosyalara erişime izin verir.

mysql.allow_persistent bool

MySQL'e Kalıcı bağlantı yapılmasına izin verilip verilmeyeceğini belirler.

mysql.max_persistent int

Süreç başına azami kalıcı MySQL bağlantı sayısı.

Kalıcı bağlantılar da dahil, süreç başına en yüksek MySQL bağlantı sayısı.

mysql.trace_mode bool

İz sürme kipi. mysql.trace_mode seçildiği zaman, tablo/indis taramaları, boş olmayan sonuç kümeleri ve SQL hataları için uyarı gösterilir.

mysql.default_port string

Eğer başka bir port numarası belirtilmediyse, veritabanı sunucusuna bağlanırken kullanılacak öntanımlı port numarası. Eğer öntanımlı bir değer tanımlanmadıysa, port sırasıyla MYSQL_TCP_PORT ortam değişkeninden, /etc/services dosyasındaki mysql-tcp girdisinden veya MYSQL_PORT sabitinden alınır. Win32 sadece MYSQL_PORT sabitini kullanacaktır.

mysql.default_socket string

Yereldeki bir veritabanı sunucusuna bağlanırken başka bir soket adı belirtilmediyse kullanılacak olan öntanımlı soket adı.

mysql.default_host string

Veritabanı sunucusuna bağlanırken eğer başka bir konak belirtilmediyse kullanılacak olan öntanımlı konak. sql.safe_mode'da geçerli değildir.

mysql.default_user string

Veritabanı sunucusuna bağlanırken eğer başka bir kullanıcı adı belirtilmediyse kullanılacak olan öntanımlı kullanıcı adı. sql.safe_mode'da geçerli değildir.

mysql.default_password string

Veritabanı sunucusuna bağlanırken eğer başka bir parola belirtilmediyse kullanılacak olan öntanımlı parola. sql.safe_mode'da geçerli değildir.

mysql.connect_timeout int

Saniye cinsinden bağlantı zaman aşımı süresi. Linux'ta, bu zaman aşımı süresi sunucudan ilk cevabı beklemek için de kullanılır.

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-31
JM
14 years ago
mysql_default_socket can take a filename as the argument.  By default--at least with the default configuration provided by Mac OS X 10.5--it is /var/mysql/mysql.sock.  If necessary, you can edit your php.ini to change it to /tmp/mysql.sock.
up
-36
frodenius
13 years ago
you can also easily work around the issue if you simply create a symbolic link to the socket by executing the following in terminal:

sudo mkdir /var/mysql
sudo ln -s /tmp/mysql.sock /var/mysql/mysql.sock

[EDIT BY danbrown AT php DOT net: Typo spotted by (asterizk AT me DOT com) - "should probably say 'sudo ln -s ...'"]
To Top