Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

MySQL Ayar Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
mysql.allow_local_infile "1" INI_SYSTEM  
mysql.allow_persistent "1" INI_SYSTEM  
mysql.max_persistent "-1" INI_SYSTEM  
mysql.max_links "-1" INI_SYSTEM  
mysql.trace_mode "0" INI_ALL  
mysql.default_port NULL INI_ALL  
mysql.default_socket NULL INI_ALL  
mysql.default_host NULL INI_ALL  
mysql.default_user NULL INI_ALL  
mysql.default_password NULL INI_ALL  
mysql.connect_timeout "60" INI_ALL  
INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları Yapılandırma ayarlarının yeri bölümünde bulunabilir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

mysql.allow_local_infile int

PHP'nin bakış açısından LOAD DATA deyimleriyle yerel dosyalara erişime izin verir.

mysql.allow_persistent bool

MySQL'e Kalıcı bağlantı yapılmasına izin verilip verilmeyeceğini belirler.

mysql.max_persistent int

Süreç başına azami kalıcı MySQL bağlantı sayısı.

Kalıcı bağlantılar da dahil, süreç başına en yüksek MySQL bağlantı sayısı.

mysql.trace_mode bool

İz sürme kipi. mysql.trace_mode seçildiği zaman, tablo/indis taramaları, boş olmayan sonuç kümeleri ve SQL hataları için uyarı gösterilir.

mysql.default_port string

Eğer başka bir port numarası belirtilmediyse, veritabanı sunucusuna bağlanırken kullanılacak öntanımlı port numarası. Eğer öntanımlı bir değer tanımlanmadıysa, port sırasıyla MYSQL_TCP_PORT ortam değişkeninden, /etc/services dosyasındaki mysql-tcp girdisinden veya MYSQL_PORT sabitinden alınır. Win32 sadece MYSQL_PORT sabitini kullanacaktır.

mysql.default_socket string

Yereldeki bir veritabanı sunucusuna bağlanırken başka bir soket adı belirtilmediyse kullanılacak olan öntanımlı soket adı.

mysql.default_host string

Veritabanı sunucusuna bağlanırken eğer başka bir konak belirtilmediyse kullanılacak olan öntanımlı konak. sql.safe_mode'da geçerli değildir.

mysql.default_user string

Veritabanı sunucusuna bağlanırken eğer başka bir kullanıcı adı belirtilmediyse kullanılacak olan öntanımlı kullanıcı adı. sql.safe_mode'da geçerli değildir.

mysql.default_password string

Veritabanı sunucusuna bağlanırken eğer başka bir parola belirtilmediyse kullanılacak olan öntanımlı parola. sql.safe_mode'da geçerli değildir.

mysql.connect_timeout int

Saniye cinsinden bağlantı zaman aşımı süresi. Linux'ta, bu zaman aşımı süresi sunucudan ilk cevabı beklemek için de kullanılır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top