Gereksinimler

Bu işlevleri kullanabilmek için, PHP'yi MySQL desteği ile derlemelisiniz.

Uyarı

Bu eklentinin kullanımı PHP 5.5.0 itibariyle önerilmemekte olup PHP 7.0.0'da kaldırılmıştır. Bu eklentinin yerine ya mysqli ya da PDO_MySQL eklentisi kullanılmalıdır. MySQL API seçerken MySQL API'ye Bakış belgesi yardımcı olabilir. Bu işlevin yerine kullanılabilecekler:

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top