MySQL (PDO_MYSQL) İşlevleri

Giriş

PDO_MYSQL, PHP Veri Nesneleri Arayüzünün (PDO) MySQL 3.x, 4.x ve 5.x veritabanlarına erişimini mümkün kılmak için gerçeklenmiş bir sürücüdür.

PDO_MYSQL eklentisi, MySQL'in 4.1 ve üstü sürümlerinde bulunan yerleşik hazır deyim desteğinden de yararlanır. MySQL'in daha eski istemci kütüphanelerini kullanıyorsanız PDO bu desteği sizin için kendisi sağlayacaktır.

Uyarı

Dikkat: Bazı MySQL tablo türleri (saklama motorları) toplu hareketleri desteklemez. Bir veritabanını kodlarken toplu hareketleri desteklemeyen bir tablo türünü kullanıyorsanız MySQL toplu hareketi başarıyla ilklendirmiş gibi yapar. Ayrıca, DDL sorguları, bekleyen toplu hareketlerin örtük olarak yerine getirilmesine de sebep olur.

Öntanımlı Sabitler

Bu sabitler bu sürücü tarafından tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir. Ek olarak, bu sürücüye özgü sabitler sadece bu sürücüyü kullanıyorsanız kullanılmalıdır. Sürücüye özgü özniteliklerin postgres sürücüsü ile kullanılması beklenmedik davranışlara yol açabilir. Eğer kodunuz çok sayıda sürücüye karşı çalışıyorsa sürücüyü sınayacak PDO::ATTR_DRIVER_NAME özniteliğini sağlamak için PDO::getAttribute() kullanılabilir.

PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY (int)
Bu özniteliğe bir PDOStatement nesnesinde true atanırsa MySQL sürücüsü MySQL arayüzünün tamponlu sürümlerini kullanır. Taşınabilir bir kod yazıyorsanız bunu yapmak yerine PDOStatement::fetchAll() yöntemini kullanın.

Örnek 1 - Sorguların tamponlanmasına zorlamak

<?php
if ($db->getAttribute(PDO::ATTR_DRIVER_NAME) == 'mysql') {
    
$stmt $db->prepare('select * from foo',
        array(
PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY => true));
} else {
    die(
"Bu uygulama sadece MySQL ile çalışır; " .
        
"yerine \$stmt->fetchAll() kullanılmalıydı");
}
?>

PDO::MYSQL_ATTR_LOCAL_INFILE (int)

LOAD LOCAL INFILE etkin olur.

Bu sabitin, yeni bir veritabanı tanıtıcısı oluştururken yalnızca driver_options dizisinde kullanılabileceğini unutmayın.

PDO::MYSQL_ATTR_LOCAL_INFILE_DIRECTORY (string)

LOCAL DATA yüklemesinin bu belirlenmiş dizinde bulunan dosyalarla sınırlanmasına izin verir.

Bu sabitin, yeni bir veritabanı tanıtıcısı oluştururken yalnızca driver_options dizisinde kullanılabileceğini unutmayın.

PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND (int)

MySQL sunucusuna bağlanırken çalıştırılacak komut. Yeniden bağlantı sırasında otomatik olarak bu komut çalıştırılır.

Bu sabitin, yeni bir veritabanı tanıtıcısı oluştururken yalnızca driver_options dizisinde kullanılabileceğini unutmayın.

PDO::MYSQL_ATTR_READ_DEFAULT_FILE (int)

Seçenekler my.cnf yerine burada belirtilen dosyadan okunur. Bu seçenek, mysqlnd ile kullanılamaz, çünkü mysqlnd, mysql yapılandırma dosyalarını okumaz.

PDO::MYSQL_ATTR_READ_DEFAULT_GROUP (int)

Seçenekler my.cnf dosyasında belirtilen gruptan veya MYSQL_READ_DEFAULT_FILE ile belirtilen dosyadan okunur. Bu seçenek, mysqlnd ile kullanılamaz, çünkü mysqlnd, mysql yapılandırma dosyalarını okumaz.

PDO::MYSQL_ATTR_MAX_BUFFER_SIZE (int)

Azami tampon büyüklüğü; 1 MiB öntanımlıdır. Derleme mysqlnd'ye rağmen yapıldığında bu sabit desteklenmez.

PDO::MYSQL_ATTR_DIRECT_QUERY (int)

Hazır deyimler kullanılmaz, sorgular doğrudan çalıştırılır.

PDO::MYSQL_ATTR_FOUND_ROWS (int)

Değişen satırların değil, bulunan (eşleşen) satırların satısı döner.

PDO::MYSQL_ATTR_IGNORE_SPACE (int)

İşlev isimlerinden sonra boşluklara izin verir. Tüm işlev isimlerini ayrılmış sözcük haline getirir.

PDO::MYSQL_ATTR_COMPRESS (int)

Ağ iletişim sıkıştırmasını etkin kılar.

PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA (int)

SSL sertifika yetkilisinin dosya yolu.

PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CAPATH (int)

PEM biçiminde saklanan güvenilir SSL CA sertifikalarını içeren dizinin dosya yolu.

PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CERT (int)

SSL sertifikasının dosya yolu.

PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CIPHER (int)

OpenSSL tarafından anlaşılan biçemde, SSL şifrelemesi için kullanılmasına izin verilen bir veya daha fazla şifrenin listesi. Örnek: DHE-RSA-AES256-SHA:AES128-SHA

PDO::MYSQL_ATTR_SSL_KEY (int)

SSL anahtarının dosya yolu.

PDO::MYSQL_ATTR_SSL_VERIFY_SERVER_CERT (int)

Sunucu SSL sertifikasının doğrulanmasını devre dışı bırakmanın bir yolunu sağlar.

Mevcut olduğu PHP sürümleri: 7.0.18 ve PHP 7.1.4.

PDO::MYSQL_ATTR_MULTI_STATEMENTS (int)

false olarak ayarlandığında hem PDO::prepare() hem de PDO::query() işlevinde çoklu sorgu yürütmesini devre dışı bırakır.

Bu sabitin, yeni bir veritabanı tanıtıcısı oluştururken yalnızca driver_options dizisinde kullanılabileceğini unutmayın.

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes 8 notes

up
6
Desislav Kamenov
2 years ago
There is an important undocumented attribute which disables certificate CN verification available after
5.6.22 (not sure), 7.0.18 (verified) and 7.1.15 (not sure)

PDO::MYSQL_ATTR_SSL_VERIFY_SERVER_CERT

possible values: true, false
default value: true

Related PHP bugs:
https://bugs.php.net/bug.php?id=71845
https://bugs.php.net/bug.php?id=71003

and github PR: https://github.com/php/php-src/pull/1913
up
9
brian at diamondsea dot com
12 years ago
SQLSTATE[HY000]: General error: 2014 Cannot execute queries while other unbuffered queries are active. ...

After spending hours trying to track down why we were getting this error on a new server, after the same code ran fine on other servers, we found the problem to be an old MySQL _client_ library running on our web server, and a latest-version MySQL _server_ running on the database server's box.

Upgraded the MySQL client on the web server to the current revision and the problem went away.
up
2
davey at php dot net
13 years ago
To use "PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY" you should call
PDO::setAttribute(PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY, true);

It will not work when passed into PDO::prepare()
up
0
miller_kurt_e at yahoo dot com
12 years ago
SQLSTATE[HY000]: General error: 2014 Cannot execute queries while other unbuffered queries are active. ...

This one can be a royal pain to deal with.  Never stack statements to be executed in one go.  Nobody ever mentions this possibility in all the posts I've seen dealing with this error.

This example is a Zend Framework example but the theory is the same.

As in:

<?php
$sql
= <<<____SQL
     CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ticket_hist` (
       `tid` int(11) NOT NULL,
       `trqform` varchar(40) NOT NULL,
       `trsform` varchar(40) NOT NULL,
       `tgen` datetime NOT NULL,
       `tterm` datetime,
       `tstatus` tinyint(1) NOT NULL
     ) ENGINE=ARCHIVE COMMENT='ticket archive';
     CREATE TABLE IF NOT EXISTS `request_hist` (
       `rqid` int(11) NOT NULL,
       `rqtid` int(11) NOT NULL,
       `rqsid` int(11) NOT NULL,
       `rqdate` datetime NOT NULL,
       `rqcode` tinyint(1) NOT NULL,
       `rssid` int(11) NOT NULL,
       `rsdate` datetime,
       `rscode` tinyint(1)
     ) ENGINE=ARCHIVE COMMENT='request archive';
     CREATE TABLE IF NOT EXISTS `relay_hist` (
       `rqid` int(5) NOT NULL,
       `sdesc` varchar(40) NOT NULL,
       `rqemail` varchar(40) NOT NULL,
       `sid` int(11) NOT NULL,
       `rlsid` int(11) NOT NULL,
       `dcode` varchar(5) NOT NULL
     ) ENGINE=ARCHIVE COMMENT='relay archive';
____SQL;
$result = $this->db->getConnection()->exec($sql);
?>

This will run fine but PDO will balk with the 'unbuffered' error if you follow this with another query.

Instead do:

<?php
$sql
= <<<____SQL
     CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ticket_hist` (
       `tid` int(11) NOT NULL,
       `trqform` varchar(40) NOT NULL,
       `trsform` varchar(40) NOT NULL,
       `tgen` datetime NOT NULL,
       `tterm` datetime,
       `tstatus` tinyint(1) NOT NULL
     ) ENGINE=ARCHIVE COMMENT='ticket archive';
____SQL;
$result = $this->db->getConnection()->exec($sql);

$sql = <<<____SQL
     CREATE TABLE IF NOT EXISTS `request_hist` (
       `rqid` int(11) NOT NULL,
       `rqtid` int(11) NOT NULL,
       `rqsid` int(11) NOT NULL,
       `rqdate` datetime NOT NULL,
       `rqcode` tinyint(1) NOT NULL,
       `rssid` int(11) NOT NULL,
       `rsdate` datetime,
       `rscode` tinyint(1)
     ) ENGINE=ARCHIVE COMMENT='request archive';
____SQL;
$result = $this->db->getConnection()->exec($sql);

$sql = <<<____SQL
     CREATE TABLE IF NOT EXISTS `relay_hist` (
       `rqid` int(5) NOT NULL,
       `sdesc` varchar(40) NOT NULL,
       `rqemail` varchar(40) NOT NULL,
       `sid` int(11) NOT NULL,
       `rlsid` int(11) NOT NULL,
       `dcode` varchar(5) NOT NULL
     ) ENGINE=ARCHIVE COMMENT='relay archive';
____SQL;
$result = $this->db->getConnection()->exec($sql);
?>

Chopping it into individual queries fixes the problem.
up
0
rmottey at gmail dot com
13 years ago
I have been getting the error below when performing multiple queries within a single page.

Setting the attribute below did not seem to work for me.

So building on previous example i am initilizing my stmt  variable on every query and a fetch all into an array. Seems to be working for me.

Error:
PDO Error 1.1: Array ( [0] => xxx[1] => yyy[2] => Lost connection to MySQL server during query )

Fix:

(PDO::setAttribute("PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY", true);)

<?

try {
        $dbh = new PDO('mysql:host=xxx;port=xxx;dbname=xxx', 'xxx', 'xxx', array( PDO::ATTR_PERSISTENT => false));
$stmt = $dbh->prepare("CALL getname()");

        // call the stored procedure
        $stmt->execute();
      // fetch all rows into an array.
       $rows = $stmt->fetchAll();
       foreach ($rows as $rs)
    {
          $id = $rs['id'];
         }
//initilise the statement
unset($stmt);
$stmt = $dbh->prepare("call secondprocedure(?);");
$stmt->bindValue(1, $id);
if ( ! $stmt->execute() )
{
    echo "PDO Error 1.1:\n";
    print_r($stmt->errorInfo());
    exit;
}
unset($stmt);
} catch (PDOException $e) {
        print "Error!: " . $e->getMessage() . "<br/>";
        die();
    }
?>
up
-1
curt at webmasterbond dot com
9 years ago
Today's PHP snapshot now has SSL support for PDO. Follow the directions here ( http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/secure-create-certs.html ) to set up MySQL and then use the following connection options:

<?php
$pdo
= new PDO(
   
'mysql:host=hostname;dbname=ssldb',
   
'username',
   
'password',
    array(
       
PDO::MYSQL_ATTR_SSL_KEY    =>'/path/to/client-key.pem',
       
PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CERT=>'/path/to/client-cert.pem',
       
PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA    =>'/path/to/ca-cert.pem'
   
)
);
?>
up
-3
vafa ghoreyshi atgmailcom
3 years ago
If you have the error 'could not find driver' and won't able to install driver for newer linux(Fedora, Redhat, CentOS) with latest PHP7/MariaDB10/Apache2.4 get this package installed and get every things smooth.
First download latest version of epel and remi for your distribution. This links is for Fedora 26:

wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
wget https://rpms.remirepo.net/fedora/remi-release-26.rpm

Than install them

rpm -Uvh remi-release-26.rpm
rpm -Uvh epel-release-6-8.noarch.rpm

Know you can use remi repository to gest php-pdo and php-mysql.

yum --enablerepo=remi install php-pdo
yum --enablerepo=remi install php-mysql

Restart the Apache

systemctl stop httpd
systemctl start httpd

Good to go!
up
-28
Gerald Schneider
7 years ago
This page suggests that the constant PDO::MYSQL_ATTR_FOUND_ROWS  was always available (no note "exists as of X.X"), but I found the constant missing on an installation with PHP 5.2. After switching the PHP version to 5.3.27 on the webspace the constant was available.
To Top