PHP Velho Oeste 2024

PDO_INFORMIX DSN

(PECL PDO_INFORMIX >= 0.1.0)

PDO_INFORMIX DSNInformix veritabanı bağlantısı

Açıklama

PDO_INFORMIX Veri Kaynağı Adı (DSN), Informix ODBC DSN dizgesine dayanır. Bir Informix ODBC DSN'sini yapılandırmak için gereken ayrıntılı bilgiyi » Informix devingen sunucu bilgi merkezinden edinebilirsiniz. PDO_INFORMIX DSN'sinin ana bileşenleri şunlardır:

DSN örneki

DSN öneki informix: dizgesidir.

DSN

DSN ya odbc.ini kullanarak ayarlanan bir veri kaynağı veya eksiksiz bir » bağlantı dizgesi olmalıdır.

Örnekler

Örnek 1 - odbc.ini kullanan PDO_INFORMIX DSN örneği

Aşağıdaki örnekte, odbc.ini dosyasında Infdrv33 olarak kataloglanmış bir Informix veritabanına bağlanmak için kullanılan bir PDO_INFORMIX DSN'si gösterilmiştir:

$db = new PDO("informix:DSN=Infdrv33", "", "");
[ODBC Data Sources]
Infdrv33=INFORMIX 3.3 32-BIT

[Infdrv33]
Driver=/opt/informix/csdk_2.81.UC1G2/lib/cli/iclis09b.so
Description=INFORMIX 3.3 32-BIT
Database=common_db
LogonID=testuser
pwd=testpass
Servername=ids_server
DB_LOCALE=en_US.819
OPTIMIZEAUTOCOMMIT=1
ENABLESCROLLABLECURSORS=1

Örnek 2 - Bağlantı dizgeli PDO_INFORMIX DSN örneği

Aşağıdaki örnekte, common_db adındaki bir Informix veritabanına bağlanmak için kullanılan bir bağlantı dizgesi sözdizimi gösterilmiştir:

$db = new PDO("informix:host=host.domain.com; service=9800;
    database=common_db; server=ids_server; protocol=onsoctcp;
    EnableScrollableCursors=1", "testuser", "tespass");

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
andres at wookplay dot com
6 years ago
Example #2 PDO_INFORMIX DSN example using a connection string

To work properly, the DSN connection string must not have line breaks.

<?php

$conexion
= new PDO("informix:host=host.domain.com; service=9800;
database=common_db; server=ids_server; protocol=onsoctcp;
EnableScrollableCursors=1"
, "testuser", "tespass");

$sql = "SELECT * FROM test";
$prep = $conexion->prepare($sql);
$prep->execute();
$result = $prep->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

var_dump($result);

?>
To Top