CascadiaPHP 2024

Informix (PDO_INFORMIX) İşlevleri

Giriş

PDO_INFORMIX, PHP Veri Nesneleri Arayüzünün (PDO) Informix veritabanlarına erişimini mümkün kılmak için gerçeklenmiş bir sürücüdür.

Kurulum

PDO_INFORMIX eklentisini kurmak için PDO_INFORMIX'i derlediğiniz makineye Informix Client SDK 2.81 UC1 veya üstünü kurmuş olmalısınız. Informix Client SDK » IBM Informix destek sitesinden temin edilebilir.

PDO_INFORMIX bir » PECL eklentisi olduğundan kurulum için PECL eklentilerinin kurulması bölümüne bakınız. Informix Client SDK başlık dosyalarının bulunduğu yeri belirtmek için configure komutunu şöyle kullanabilirsiniz:

   bash$ ./configure --with-pdo-informix=/bir/yol/SDK[,shared]
configure komutu öntanımlı değer olarak INFORMIXDIR ortam değişkenindeki değeri kullanır.

Kaydırılabilir göstericiler

PDO_INFORMIX kaydırılabilir göstericileri desteklemekle birlikte öntanımlı olarak etkin değildir. Kaydırılabilir gösterici desteğini etkin kılmak için odbc.ini dosyasındaki ilgili ODBC bağlantı ayarlarına ENABLESCROLLABLECURSORS=1 atamalı ya da DSN bağlantı dizgesinde EnableScrollableCursors=1 yan tümcesini belirtmelisiniz.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Arie De Derde
2 years ago
Informix PDO needs the INFORMIXDIR system variable available to the script running under the webserver, in my case apache 2.4.

Using setenv did not work, so I added in the systemd startup script /lib/systemd/system/apache2.service the following:

Environment=INFORMIXDIR=/opt/Informix_Software_Bundle

in the [Service] section.

Of course, the installation directory of your informix libraries may be different than /opt/Informix_Software_Bundle....
To Top