CascadiaPHP 2024

ODBC ve DB2 (PDO_ODBC) İşlevleri

Giriş

PDO_ODBC, PHP Veri Nesneleri Arayüzünün (PDO) veritabanlarına ODBC sürücüleri üzerinden veya IBM DB2 Çağrı Seviyesi Arayüzü (DB2 CLI) kütüphanesi üzerinden erişimi mümkün kılmak için gerçeklenmiş bir sürücüdür. PDO_ODBC şimdilik üç farklı lezzette veritabanı sürücüsünü desteklemektedir:

ibm-db2

IBM DB2 Evrensel Veritabanına, Cloudscape ve Apache Derby sunucularına özgür DB2 Express-C istemcisi üzerinden erişimi destekler.

unixODBC

Veritabanı sunucularına unixODBC sürücüsü yöneticisi ve veritabanının kendi ODBC sürücüleri üzerinden erişimi destekler.

soysal

PDO_ODBC tarafından açıkça desteklenmemiş ODBC sürücüsü yöneticileri için bir derleme seçeneği sağlar.

Windows'ta, php_pdo_odbc.dll php.ini içinde bir eklenti olarak etkinleştirilmelidir. Windows ODBC Sürücüsü Yöneticisi ile ilintili olduğundan PHP, Sistem DSN üzerinden kataloglanan veritabanlarına erişebilir.

Kurulum

UNIX sistemlerinde PDO_ODBC
 1. PDO_ODBC, PHP kaynak paketiyle gelmektedir. PDO_ODBC eklentisini statik veya paylaşımlı bir modül olarak derlemek için kullanacağınız configure komutları:

  ibm_db2

  ./configure --with-pdo-odbc=ibm-db2,/opt/IBM/db2/V8.1/
  
  PDO_ODBC eklentisini ibm-db2 desteğiyle derlemek için DB2 uygulama geliştirme başlık dosyalarını, PDO_ODBC'yi derlediğiniz makineye kurmuş olmalısınız. DB2 uygulama geliştirme başlık dosyaları DB2 sunucularında kurulabilir bir seçenek olup ayrıca, DB2 Uygulama geliştirme istemcisinin bir parçası olarak » IBM developerWorks sitesinden özgürce indirilebilmektedir.

  configure komutuna DB2 kütüphaneleri ve başlıkları için bir konum belirtmezseniz /home/db2inst1/sqllib dizini öntanımlıdır.

  unixODBC

  ./configure --with-pdo-odbc=unixODBC,/usr/local
  
  configure komutuna unixODBC kütüphaneleri ve başlıkları için bir konum belirtmezseniz /usr/local dizini öntanımlıdır.

  soysal
  ./configure --with-pdo-odbc=generic,/usr/local,libname,ldflags,cflags
  

Öntanımlı Sabitler

Bu sabitler bu sürücü tarafından tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir. Ek olarak, bu sürücüye özgü sabitler sadece bu sürücü kullanılıyorsa kullanılmalıdır. Sürücüye özgü özniteliklerin postgres sürücüsü ile kullanılması beklenmedik davranışlara yol açabilir. Eğer kodunuz çok sayıda sürücüye karşı çalışıyorsa sürücüyü sınayacak PDO::ATTR_DRIVER_NAME özniteliğini sağlamak için PDO::getAttribute() kullanılabilir.

PDO_ODBC_TYPE (string)

PDO::ODBC_ATTR_USE_CURSOR_LIBRARY (int)

This option controls whether the ODBC cursor library is used. The ODBC cursor library supports some advanced ODBC features (e.g. block scrollable cursors), which may not be implemented by the driver. The following values are supported:

 • PDO::ODBC_SQL_USE_IF_NEEDED (the default): use the ODBC cursor library when needed.

 • PDO::ODBC_SQL_USE_DRIVER: never use the ODBC cursor library.

 • PDO::ODBC_SQL_USE_ODBC: always use the ODBC cursor library.

PDO::ODBC_ATTR_ASSUME_UTF8 (bool)

Windows only. If true, UTF-16 encoded character data (CHAR, VARCHAR and LONGVARCHAR) is converted to UTF-8 when reading from or writing data to the database. If false (the default), character encoding conversion may be done by the driver.

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

PDO_ODBC Yapılandırma Yönergeleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
pdo_odbc.connection_pooling "strict" INI_ALL  
pdo_odbc.db2_instance_name NULL INI_SYSTEM Bu kullanımı önerilmeyen özellik gelecekte kesinlikle KALDIRILACAKTIR.
INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları Yapılandırma ayarlarının yeri bölümünde bulunabilir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

pdo_odbc.connection_pooling string

ODBC bağlantılarının havuzlanıp havuzlanmayacağı. Şu değerlerden biri belirtilebilir: "strict" (katı), "relaxed" (esnek), "off" (kapalı; "" ile aynı). Değer, bağlantı yöneticisinin bağlantı bağımsız değişkenlerini mevcut havuzlu bağlantılarla nasıl eşleştireceğini belirler. strict önerilen öntanımlı değer olup, önbellekli bağlantıların sadece tüm bağlantı bağımsız değişkenleri eşleştiğinde kullanılacağı anlamına gelir. relaxed ise benzer bağlantı bağımsız değişkenlerine sahip bağlantıların kullanılabileceğini belirtir. Bunun olumsuz tarafı, örneğin sanal konaklar arasında bağlantı bilgisi kaçağı riski nedeniyle önbellek kullanımında bir artışla sonuçlanabilmesidir.

Bu ayar sadece php.ini dosyasında değiştirilebilir ve tüm süreci etkiler; ayrıca, aynı ODBC kütüphanelerini kullanan süreçlere yüklü diğer modüller de (Tektip ODBC eklentisi dahil) etkilenir.

Uyarı

relaxed eşleştirmesi güvenlik sebebiyle bir paylaşımlı sunucuda kullanılmamalıdır.

İpucu

Bu ayarı değiştirmek için iyi bir sebebiniz yoksa öntanımlı strict ayarına dokunmamanız önerilir.

pdo_odbc.db2_instance_name string

PDO_ODBC eklentisini db2 desteğiyle kullanıyorsanız, Linux ve UNIX işletim sistemlerinde DB2INSTANCE ortam değişkenine DB2 örneğinin burada belirtilen ismini atar. Böylece, PDO_ODBC eklentisinin DB2 veritabanlarına kataloglu bağlantılar kurması ve DB2 kütüphanelerinin yerlerini bulması sağlanmış olur.

Bu ayar sadece php.ini dosyasında değiştirilebilir ve tüm süreci etkiler; ayrıca, aynı ODBC kütüphanelerini kullanan süreçlere yüklü diğer modüller de (Tektip ODBC eklentisi dahil) etkilenir.

Bu ayarın Windows üzerinde bir etkisi yoktur.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
10
ChristianF
8 years ago
I just spent a couple of hours trying to track down the Exception "Could not find driver". This was despite having ODBC and PDO_ODBC installed, and all of the configuration seemed to be correct.

Turned out the problem was that I used ODBC in upper-case in the dsn. As soon as I changed the dns to "odbc:database" it worked.

As this code used to work a few months ago, this sudden case-sensitivity threw me for a loop. So in case you get this error, check the casing first.
up
5
tuomas
14 years ago
If you want to avoid installing DB2 Connect and/or PECL modules ibm_db2 and PDO_IBM, you can also use IBM DB2 databases trough unixODBC.

If you have DB2 database on a i server you need to install IBM iAccess (http://www.ibm.com/systems/i/software/access/linux/index.html) and unixODBC. Just install the libraries (rpm) and modify configurations in /etc/odbcinst.ini (sample configuration in /opt/ibm/iSeriesAccess/unixodbcregistration) and /etc/odbc.ini.

To my experience this is much easier way than installing DB2 Connect.
up
5
ethan dot nelson at ltd dot org
16 years ago
Using SQL 2005, PDO_ODBC and datetime fields is a royal pain. MSDN documentation on CAST CONVERT shows that there is supposed to be an implicit convert between character types and datetime types. That's true... until you put it in a stored procedure and use variable declarations.

For instance this fails:

declare @date varchar;
SET @date = '20080101';
SELECT cast(@date AS datetime) AS poo

While this succeeds:
declare @date varchar(19);
SET @date = '20080101';
SELECT cast(@date AS datetime) AS poo

The PDO Driver appears to attempt an implicit conversion and so it fails whenever you try to insert data into datetime column types.

So to workaround this nuance in SQL, declare a character column type with explicit width. Then your implicit type conversion will work.
up
1
Ariz Jacinto
12 years ago
Using SQL Server Native Client 11.0 on Linux as a PDO_ODBC driver:

Download the SQL Server Native Client 11.0 on Linux ODBC Driver:
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=28160

Configuration ODBC:

/usr/local/etc/odbcsys.ini
--
[SQL Server Native Client 11.0]
Description = Microsoft SQL Server ODBC Driver V1.0 for Linux
Driver = /opt/microsoft/sqlncli/lib64/libsqlncli-11.0.so.1720.0
UsageCount = 1

/usr/local/etc/odbc.ini
--
[MSSQLServer]
Driver = SQL Server Native Client 11.0
Description = Sample Database
Trace = Yes
Server =
Port = 1433
Database =

Test the connection:
mssqltest.php
--
<?php
putenv
('ODBCSYSINI=/usr/local/etc');
putenv('ODBCINI=/usr/local/etc/odbc.ini');
$username = "";
$password = "";
try {
$dbh = new PDO("odbc:MSSQLServer",
"$username",
"$password"
);
} catch (
PDOException $exception) {
echo
$exception->getMessage();
exit;
}
echo
var_dump($dbh);
unset(
$dbh);
?>
up
-1
harry dot forum at p-boss dot com
13 years ago
MSSQL - PHP on Apache - Linux Redhat

When using php 5.2.10 please beaware of this error:

http://bugs.php.net/bug.php?id=42068

Standard odbc_connect will not work, you must use pdo_odbc

Connecting to MSSQL using pdo odbc - walkthrough..

1. Download and configure FreeTDS with-unixodbc

./configure --prefix=/opt/SYSfreetds --with-unixodbc

make;make test; make install

2. install php-odbc and unixODBC

php-odbc-5.2.10-1.x86_64.rpm
unixODBC.x86_64.x86x64

3. Setup ODBC links

a)
Create a tds.driver file with the following contents

[FreeTDS]
Description = v0.63 with protocol v8.0
Driver = /opt/SYSfreetds/lib/libtdsodbc.so

Register the ODBC driver - the tds.driver file

odbcinst -i -d -f tds.driver

b)
Creating a tds.datasource file - ODBC Data Source with contents:

[SOURCENAME]
Driver=FreeTDS
Description=Test MS SQL Database with FreeTDS
Trace=No
Server=BobTheServer
Port=1433
TDS Version=8.0
Database=youDBname

Register the ODBC data source

odbcinst -i -s -f tds.datasource

Beware that the odbc.ini file will be installed in the current users home directory. This may need to be used if you are using a webserver as the apache home directory could be different.

Ensure .odbc.ini is in apaches home directory, possibly "/var/www"

4. Test the ODBC link on the command line

isql -v SOURCENAME 'username' 'password'

+---------------------------------------+
| Connected! |
| |
| sql-statement |
| help [tablename] |
| quit |
| |
+---------------------------------------+
SQL>

5. Edit /etc/php.ini

Make sure the following is set:
mssql.secure_connection = On


6. Restart apache gracefully

7. PHP to run:

<?
$dbh= new PDO('odbc:SOURCENAME', 'username', 'password');
$stmt = $dbh->prepare("$query");
$stmt->execute();
while ($row = $stmt->fetch()) {
print_r($row);
}
unset($dbh); unset($stmt);
?>

Trouble-shooting:

Please try strace/ truss if you encounter issues. It could be you are referencing wrong libraries somewhere.

Ensure you have restarted apache once the odbc files are in place
To Top