PHP 7.4.9 Released!

Firebird/Interbase (PDO_FIREBIRD) İşlevleri

Giriş

Uyarı

Bu eklenti DENEYSELDİR. Bu eklentinin davranışı, işlev isimleri ve tüm belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu eklentiyi kullanmayın.

PDO_FIREBIRD, PHP Veri Nesneleri Arayüzünün (PDO) Firebird ve Interbase veritabanlarına erişimini mümkün kılmak için gerçeklenmiş bir sürücüdür.

Öntanımlı Sabitler

Bu sabitler bu sürücü tarafından tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir. Ek olarak, bu sürücüye özgü sabitler sadece bu sürücüyü kullanıyorsanız kullanılmalıdır. Sürücüye özgü özniteliklerin postgres sürücüsü ile kullanılması beklenmedik davranışlara yol açabilir. Eğer kodunuz çok sayıda sürücüye karşı çalışıyorsa sürücüyü sınayacak PDO::ATTR_DRIVER_NAME özniteliğini sağlamak için PDO::getAttribute() kullanılabilir.

PDO::FB_ATTR_DATE_FORMAT (integer)

PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.

Tarih biçemini tanımlar.

PDO::FB_ATTR_TIME_FORMAT (integer)

Tarih biçemini tanımlar.

PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.

PDO::FB_ATTR_TIMESTAMP_FORMAT (integer)

Zaman damgası biçemini tanımlar.

PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
1
Anonymous
1 year ago
From php 7.1  i am using PDO like this:

$host = 'firebird:dbname=x.x.x.x:C:\baza.eu3';
$password = 'xxx';
$username = 'SYSDBA';
  
$firebird = new \PDO($host, $username, $password, [\PDO::ATTR_ERRMODE => \PDO::ERRMODE_EXCEPTION]);
up
0
sebastien dot caplet at l-seguin dot fr
4 years ago
I have added fbclient.dll in windows/system32/
up
-2
trumped at mail dot ru
4 years ago
You need to set:
    setAttribute(PDO::FB_ATTR_TIMESTAMP_FORMAT, '%s')
for timestamp values
up
-5
Anonymous
7 years ago
After two days of trouble with no visibile issues, when rebooting the system two popups come up:

PHP Startup: Unable to load dynamic library
'c:/wamp/bin/php/php.5.3.13/ext/php_interbase.dll' - %1 non è un'applicazione di Win32 valida.

PHP Startup: Unable to load dynamic library
'c:/wamp/bin/php/php.5.3.13/ext/php_pdo_firebird.dll' - %1 non è un'applicazione di Win32 valida.

I've just re-installed wampserver (http://www.wampserver.com/en/) and all seems run well.

To see if your Firebird PDO driver runs well:

<?php
foreach(PDO::getAvailableDrivers() as $driver) {
  echo
$driver.'<br />';
}
?>
up
-13
ritsaert at continuit dot nl
14 years ago
The connection string for a firebird PDO connection is different than described above. It is something like:

$DB = new PDO("firebird:dbname=T:\\Klimreg.GDB", "SYSDBA", "masterkey");

after dbname= the default connection string for Interbase and Firebird databases is used as presented to either gds32.dll or fbclient.dll.
To Top