PHP 8.2.0 RC3 available for testing

Firebird İşlevleri (PDO_FIREBIRD)

Giriş

Uyarı

Bu eklenti DENEYSELDİR. Bu eklentinin davranışı, işlev isimleri ve tüm belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu eklenti kullanılmamalıdır.

PDO_FIREBIRD, PHP Veri Nesneleri Arayüzünün (PDO) Firebird veritabanlarına erişimini mümkün kılmak için gerçeklenmiş bir sürücüdür.

Öntanımlı Sabitler

Bu sabitler bu sürücü tarafından tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir. Ek olarak, bu sürücüye özgü sabitler sadece bu sürücü kullanılıyorsa kullanılmalıdır. Sürücüye özgü özniteliklerin postgres sürücüsü ile kullanılması beklenmedik davranışlara yol açabilir. Eğer kodunuz çok sayıda sürücüye karşı çalışıyorsa sürücüyü sınayacak PDO::ATTR_DRIVER_NAME özniteliğini sağlamak için PDO::getAttribute() kullanılabilir.

PDO::FB_ATTR_DATE_FORMAT (int)

Tarih biçemini tanımlar.

PDO::FB_ATTR_TIME_FORMAT (int)

Tarih biçemini tanımlar.

PDO::FB_ATTR_TIMESTAMP_FORMAT (int)

Zaman damgası biçemini tanımlar.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
-1
Anonymous
3 years ago
From php 7.1  i am using PDO like this:

$host = 'firebird:dbname=x.x.x.x:C:\baza.eu3';
$password = 'xxx';
$username = 'SYSDBA';
  
$firebird = new \PDO($host, $username, $password, [\PDO::ATTR_ERRMODE => \PDO::ERRMODE_EXCEPTION]);
up
-2
sebastien dot caplet at l-seguin dot fr
6 years ago
I have added fbclient.dll in windows/system32/
up
-3
Anonymous
9 years ago
After two days of trouble with no visibile issues, when rebooting the system two popups come up:

PHP Startup: Unable to load dynamic library
'c:/wamp/bin/php/php.5.3.13/ext/php_interbase.dll' - %1 non è un'applicazione di Win32 valida.

PHP Startup: Unable to load dynamic library
'c:/wamp/bin/php/php.5.3.13/ext/php_pdo_firebird.dll' - %1 non è un'applicazione di Win32 valida.

I've just re-installed wampserver (http://www.wampserver.com/en/) and all seems run well.

To see if your Firebird PDO driver runs well:

<?php
foreach(PDO::getAvailableDrivers() as $driver) {
  echo
$driver.'<br />';
}
?>
up
-7
trumped at mail dot ru
6 years ago
You need to set:
    setAttribute(PDO::FB_ATTR_TIMESTAMP_FORMAT, '%s')
for timestamp values
up
-14
ritsaert at continuit dot nl
16 years ago
The connection string for a firebird PDO connection is different than described above. It is something like:

$DB = new PDO("firebird:dbname=T:\\Klimreg.GDB", "SYSDBA", "masterkey");

after dbname= the default connection string for Interbase and Firebird databases is used as presented to either gds32.dll or fbclient.dll.
To Top