CascadiaPHP 2024

Firebird İşlevleri (PDO_FIREBIRD)

Giriş

Uyarı

Bu eklenti DENEYSELDİR. Bu eklentinin davranışı, işlev isimleri ve tüm belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu eklenti kullanılmamalıdır.

PDO_FIREBIRD, PHP Veri Nesneleri Arayüzünün (PDO) Firebird veritabanlarına erişimini mümkün kılmak için gerçeklenmiş bir sürücüdür.

Öntanımlı Sabitler

Bu sabitler bu sürücü tarafından tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir. Ek olarak, bu sürücüye özgü sabitler sadece bu sürücü kullanılıyorsa kullanılmalıdır. Sürücüye özgü özniteliklerin postgres sürücüsü ile kullanılması beklenmedik davranışlara yol açabilir. Eğer kodunuz çok sayıda sürücüye karşı çalışıyorsa sürücüyü sınayacak PDO::ATTR_DRIVER_NAME özniteliğini sağlamak için PDO::getAttribute() kullanılabilir.

PDO::FB_ATTR_DATE_FORMAT (int)

Tarih biçemini tanımlar.

PDO::FB_ATTR_TIME_FORMAT (int)

Tarih biçemini tanımlar.

PDO::FB_ATTR_TIMESTAMP_FORMAT (int)

Zaman damgası biçemini tanımlar.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-44
sebastien dot caplet at l-seguin dot fr
8 years ago
I have added fbclient.dll in windows/system32/
To Top