PHP 8.1.28 Released!

PDO_DBLIB DSN

(PECL PDO_DBLIB >= 0.9.0)

PDO_DBLIB DSNMicrosoft SQL Sunucusu ve Sybase veritabanlarına bağlantı

Açıklama

PDO_DBLIB DSN'si şu bileşenlerden oluşur:

DSN öneki

DSN öneki, PDO_DBLIB, Sybase ct-lib kütüphaneleri kullanılmak üzere derlenmişse sybase:, Microsoft SQL Sunucusunu kullanmak üzere derlenmişse mssql:, FreeTDS kütüphanelerini kullanmak üzere derlenmişse dblib: dizgesidir.

host

Veritabanını barındıran konağın adı veya IP adresi; 127.0.0.1 öntanımlıdır.

dbname

Veritabanının ismi.

charset

İstemcinin karakter kümesi.

appname

Uygulama ismi (sistem süreçlerinde kullanılır). "PHP Generic DB-lib" veya "PHP freetds" öntanımlıdır.

secure

Şimdilik kullanılmamaktadır.

Örnekler

Örnek 1 - PDO_DBLIB DSN örnekleri

Aşağıdaki örnekte, Microsoft SQL Sunucusu ve Sybase veritabanlarına bağlanmak için kullanılan PDO_DBLIB DSN'leri gösterilmiştir:

mssql:host=localhost;dbname=testdb
sybase:host=localhost;dbname=testdb
dblib:host=localhost;dbname=testdb

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
13
Anonymous
8 years ago
Instead of specifying tds version and client charset in freetds.conf, you may pass it as a parameter.
<?php $dsn = 'dblib:version=7.0;charset=UTF-8;host=domain.example.com;dbname=example;'; ?>
up
10
michal at durys dot pl
10 years ago
If you're using FreeTDS driver and you want to use "charset" parameter then you may have to edit freetds.conf (e.g. /etc/freetds/freetds.conf) and force connection using at least version 7.0 of the protocol.

tds version = 7.0

Charset parameter accepts all encodings supported by iconv (execute iconv --list to show all encodings).
up
5
slach at 74mail dot ru
15 years ago
when you connect to non standart 1433 port

for win32 use DSN like 'mssql:host=hostname,port;dbname=database'

for FreeTDS and DB-Lib use DSN like 'mssql:host=hostname:port;dbname=database'
To Top