IBM (PDO_IBM) İşlevleri

Giriş

PDO_IBM, PHP Veri Nesneleri Arayüzünün (PDO) IBM veritabanlarına PHP'den erişimi mümkün kılmak için gerçeklenmiş bir sürücüdür.

Kurulum

PDO_IBM eklentisini kurmak için PHP'yi derlediğiniz makineye DB2 Client v9.1 veya üstünü kurmuş olmalısınız. DB2 Client,» IBM Uygulama Geliştirme sitesinden temin edilebilir.

Bilginize: Bilginize

The DB2 Client v9.1 ve üstü Linux, UNIX, ve Windows v8 and v9.1 için DB2'ye doğrudan erişimi destekler.

DB2 Client v9.1 ayrıca satın alacağınız » DB2 Bağlantı ürününü üzerinden z/OS sunuculardaki i5 ve DB2 UDB için DB2 UDB'ye erişimi de destekler.

PDO_IBM bir » PECL eklentisi olup eklentiyi kurmak için PECL eklentilerinin kurulması sayfasındaki talimatları izleyebilirsiniz. DB2 istemcisi başlık dosyalarını ve kütüphanelerinin bulunduğu yeri configure betiğine göstermek için şu komut satırını kullanabilirsiniz:

bash$ ./configure --with-pdo-ibm=/bir/yol/sqllib[,shared]
configure betiği öntanımlı olarak DB2DIR ortam değişkenindeki değeri kullanır.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
jwoehr at softwoehr dot com
1 year ago
Connecting to IBM i (called "i5" above in the article) Db2 is usually simpler using PDO_ODBC with the IBM i ODBC driver for IBM i itself, Windows, Linux, or Mac, all free to download ... see https://www.ibm.com/support/pages/odbc-driver-ibm-i-access-client-solutions
To Top