IBM (PDO_IBM) İşlevleri

Giriş

PDO_IBM, PHP Veri Nesneleri Arayüzünün (PDO) IBM veritabanlarına PHP'den erişimi mümkün kılmak için gerçeklenmiş bir sürücüdür.

Kurulum

PDO_IBM eklentisini kurmak için PHP'yi derlediğiniz makineye DB2 Client v9.1 veya üstünü kurmuş olmalısınız. DB2 Client,» IBM Uygulama Geliştirme sitesinden temin edilebilir.

Bilginize: Bilginize

The DB2 Client v9.1 ve üstü Linux, UNIX, ve Windows v8 and v9.1 için DB2'ye doğrudan erişimi destekler.

DB2 Client v9.1 ayrıca satın alacağınız » DB2 Bağlantı ürününü üzerinden z/OS sunuculardaki i5 ve DB2 UDB için DB2 UDB'ye erişimi de destekler.

PDO_IBM bir » PECL eklentisi olup eklentiyi kurmak için PECL eklentilerinin kurulması sayfasındaki talimatları izleyebilirsiniz. DB2 istemcisi başlık dosyalarını ve kütüphanelerinin bulunduğu yeri configure betiğine göstermek için şu komut satırını kullanabilirsiniz:

bash$ ./configure --with-pdo-ibm=/bir/yol/sqllib[,shared]
configure betiği öntanımlı olarak DB2DIR ortam değişkenindeki değeri kullanır.

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

PDO_IBM Configuration Options
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
pdo_ibm.i5_dbcs_alloc "0" INI_SYSTEM Added in PDO_IBM 1.5.0
pdo_ibm.i5_override_ccsid "0" INI_SYSTEM Added in PDO_IBM 1.5.0
INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları Yapılandırma ayarlarının yeri bölümünde bulunabilir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

pdo_ibm.i5_dbcs_alloc int

This options affects the internal buffer allocation strategy on IBM i. By default, this option is 0. When this option is set, buffers are allocated with a much larger size, in case the database is misleading about character size when converting between encodings. This option uses six times as much memory for buffers (to account for the largest possible UTF-8 sequences), but may be needed if truncated data is returned.

  • 0 - Minimum size buffers are allocated.

  • 1 - Larger size buffers are allocated.

pdo_ibm.i5_override_ccsid int

The ASCII CCSID to use for conversion from EBCDIC on IBM i. Setting this to 1208 will use UTF-8. By default, this is 0, which will select the default ASCII job CCSID.

To learn more about CCSIDs on IBM i, consult the » IBM documentation.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
jwoehr at softwoehr dot com
1 year ago
Connecting to IBM i (called "i5" above in the article) Db2 is usually simpler using PDO_ODBC with the IBM i ODBC driver for IBM i itself, Windows, Linux, or Mac, all free to download ... see https://www.ibm.com/support/pages/odbc-driver-ibm-i-access-client-solutions
To Top