PDO_FIREBIRD DSN

(PECL PDO_FIREBIRD >= 0.1.0)

PDO_FIREBIRD DSNFirebird veritabanı bağlantısı

Açıklama

PDO_FIREBIRD DSN'sinin ana bileşenleri şunlardır:

DSN öneki

DSN öneki firebird: dizgesidir.

dbname

Veritabanının ismi.

charset

Karakter kümesi.

role

SQL rol adı.

dialect

Veritabanının lehçesi; ya 1 ya da 3. Belirtilmezse, öntanımlı lehçe 3'tür. PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.

Örnekler

Örnek 1 - Yol belirtilen PDO_FIREBIRD DSN örneği

Aşağıdaki örnekte Firebird veritabanlarına bağlanmak için PDO_FIREBIRD DSN kullanımı gösterilmiştir.

firebird:dbname=/path/to/DATABASE.FDB

Örnek 2 - Port ve yol belirtilen PDO_FIREBIRD DSN örneği

Aşağıdaki örnekte, bir Firebird veritabanına yol ve port belirterek bağlanmak için PDO_FIREBIRD DSN kullanımı gösterilmiştir.

firebird:dbname=hostname/port:/path/to/DATABASE.FDB

Örnek 3 - Debian üzerinde localhost ve employee.fdb yolu belirtilen PDO_FIREBIRD DSN örneği

Aşağıdaki örnekte localhost kullanılarak employee.fdb adlı Firebird veritabanına bağlanmak için PDO_FIREBIRD DSN kullanımı gösterilmiştir.

firebird:dbname=localhost:/var/lib/firebird/2.5/data/employee.fdb

Örnek 4 - dialect=1 veritabanına bağlanan PDO_FIREBIRD DSN örneği

Aşağıdaki örnekte dialect 1 ile oluşturulmuş test.fdb adlı Firebird veritabanına bağlanmak için PDO_FIREBIRD DSN kullanımı gösterilmiştir. Bu sadece PHP 7.4.0 ve sonrasında çalışır.

firebird:dbname=localhost:/var/lib/firebird/2.5/data/test.fdb;charset=utf-8;dialect=1

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top