PostgreSQL (PDO_PGSQL) İşlevleri

Giriş

PDO_PGSQL, PHP Veri Nesneleri Arayüzünün (PDO) PostgreSQL veritabanlarına PHP'den erişimi mümkün kılmak için gerçeklenmiş bir sürücüdür.

Özkaynak Türleri

Bu eklentinin PDO::pgsqlLOBOpen() tarafından döndürülen bir akım özkaynağı vardır.

Kurulum

Use --with-pdo-pgsql[=DIR] to install the PDO PostgreSQL extension, where the optional [=DIR] is the PostgreSQL base install directory, or the path to pg_config.

$ ./configure --with-pdo-pgsql

Öntanımlı Sabitler

Bu sabitler bu sürücü tarafından tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir. Ek olarak, bu sürücüye özgü sabitler sadece bu sürücü kullanılıyorsa kullanılmalıdır. Sürücüye özgü özniteliklerin postgres sürücüsü ile kullanılması beklenmedik davranışlara yol açabilir. Eğer kodunuz çok sayıda sürücüye karşı çalışıyorsa sürücüyü sınayacak PDO::ATTR_DRIVER_NAME özniteliğini sağlamak için PDO::getAttribute() kullanılabilir.

PDO::PGSQL_ATTR_DISABLE_PREPARES (int)

Send the query and the parameters to the server together in a single call, avoiding the need to create a named prepared statement separately. If the query is only going to be executed once this can reduce latency by avoiding an unnecessary server round-trip.

Genel bilgiler

Bilginize:

bytea alanları akım olarak döndürülür.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-57
rtroy at sciencetools dot com
2 years ago
On Fedora, install the PostgreSql PDO with yum or dnf:

$ dnf install php-pgsql php-pdo_pgsql
To Top