CascadiaPHP 2024

PDO_PGSQL DSN

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL PDO_PGSQL >= 0.1.0)

PDO_PGSQL DSNPostgreSQL veritabanı bağlantısı

Açıklama

Veri Kaynağı Adı (DSN) birbirlerinden boşluklarla veya noktalı virgüllerle ayrılmış şu öğelerden oluşur:

DSN öneki

DSN öneki pgsql: dizgesidir.

host

Veritabanı sunucusunu barındıran konağın ismi.

port

Veritabanı sunucusunun çalıştığı port.

dbname

Veritabanının ismi.

user

Bağlantı için kullanıcı ismi. DSN'de bir kullanıcı ismi belirtirseniz PDO, kurucudaki kullanıcı adı bağımsız değişkenini yok sayar.

password

Bağlantı için kullanıcı parolası. DSN'de bir kullanıcı parolası belirtirseniz PDO, kurucudaki kullanıcı parolası bağımsız değişkenini yok sayar.

sslmode

SSL kipi. Desteklenen değerler ve anlamları » PostgreSQL Belgelerinde bulunabilir.

Bilginize: DSN dizgesindeki tüm noktalı virgüllerin yerine boşluk karakteri konur, çünkü PostgreSQL bu biçimi kabul eder. Bu, desteklenmeyen (password veya dbname gibi) bileşenlerin içindeki tüm noktalı virgüllere uygulanır.

Örnekler

Örnek 1 - PDO_PGSQL DSN örneği

Aşağıdaki örnekte bir PostgreSQL veritabanına bağlanmak için PDO_PGSQL DSN kullanımı gösterilmiştir:

pgsql:host=localhost;port=5432;dbname=testdb;user=bruce;password=mypass

Aşağıdaki örnek, unix soketi /tmp/.s.PGSQL.5432 yoluyla bir PostgreSQL veritabanına bağlanmak için bir PDO_PGSQL DSN'sini göstermektedir.:

pgsql:host=/tmp;port=5432;dbname=testdb;user=bruce;password=mypass

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top